Du er ledig

Dagtilbudstakster

Søg om kontanthjælp

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie.

Søg om uddannelseshjælp

Uddannelseshjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie
Tømrer

Kontantydelse

Hvis du har opbrugt retten til dagpenge og/eller arbejdsmarkedsydelse har du mulighed får at modtage kontantydelse.

Medlem af en A-kasse

Er du arbejdsløs, og vil gerne have dagpenge, skal du være medlem af en a-kasse og være tilmeldt i dit lokale jobcenter.