Nedsat erhvervsevne

Foto: Nicolai Perjesi

Fleksjob

Fleksjob er job på særlige vilkår med offentlige tilskud til personer, der ikke har fuld arbejdsevne, men som kan arbejde på fleksible...

Ledighedsydelse

Du kan modtage ledighedsydelse hvis du er visiteret til fleksjob og er ledig

Fleksydelse

Fleksydelse minder meget om efterløn. Fleksydelsen er målrettet de mennesker, der er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen...

Førtidspension

Du kan få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er nedsat varigt. Du må gerne arbejde i et vist omfang, når du får førtidspension...

Revalidering

Du har mulighed for at få revalidering, hvis dine arbejdsevner er begrænsede af fysiske, psykiske eller sociale årsager