Helårsbeboelse i sommerhus

Der er specielle regler for, hvornår du må bo i dit sommerhus. Vær også opmærksom på, at det kun er ejeren af huset der kan udnytte reglerne for helårsbeboelse i sommerhuset.

Generelle regler

Det er ikke lovligt at bo i et sommerhus i et sommerhusområde fra den 1. november til udgangen af februar, bortset fra weekender og kortvarige ferieophold.

Halsnæs Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod helårsbeboelse for ejeren af sommerhuset.

Lov om beboelse i sommerhus

Ret for pensionister

Pensionister, der ejer et sommerhus i et sommerhusområde, har en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 1 år.

En pensionist forstås som en person på 65 år og derover, en person over 60 år, der oppebærer pension eller efterløn, samt en førtidspensionist i henhold til lov om social pension.

En pensionists ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan sammen med pensionisten benytte boligen til helårsbeboelse. Efter pensionistens død kan ægtefællen, samleveren eller den nært beslægtede fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse.

Hvad sker der hvis du flytter ind i et sommerhus, uden at opfylde lovens betingelser

Byrådet skal hvert år den 1. november udstede påbud om fraflytning af sommerhuset. Overholder du ikke påbuddet, skal byrådet indgive politianmeldelse og udstede daglige tvangsbøder. Dette sker efter reglerne i planlovens kapitel 12, § 51a

Sidst opdateret 27. oktober 2017

Kontakt

Miljø og Teknik
Plan og Byg
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk