Tinglysning

Al tinglysning foregår digitalt.

 

Indholdet nedenunder er hentet fra Borger.dk

Tinglysning

Selvbetjening

Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder

Om tinglysning

Tinglysningens genstand – rettigheden - kan fx være et skøde, pant i fast ejendom, pant i bil, pant i andelslejlighed og andet løsøre, ægtepagt, rettigheder mv.

Digital tinglysning foregår på tinglysning.dk. I Tinglysningsretten kan du få information om fremgangsmåden.

Tinglysning er belagt med en afgift, der er fastsat af SKAT. Du kan få oplyst det aktuelle beløb hos SKAT - eller du kan selv beregne den.

Digital tinglysning

Skøder og pant i fast ejendom kan udelukkende blive tinglyst digitalt på tinglysning.dk.

Hvis du har NemID kan du selv tinglyse ukomplicerede dokumenter. Du kan også give din advokat, bankrådgiver eller ejendomsmægler fuldmagt til at gøre det.

Selvom du selv foretager tinglysningen, så vil den gennemgå samme kontrol som hidtil, men den foregår digitalt her og nu. Det betyder, at du med det samme får svar på, om tinglysningen er gennemført, eller er sendt til Tinglysningsretten. Komplicerede tinglysninger og andre tinglysninger end skøder og pant i fast ejendom skal foregå via Tinglysningsretten.

Offentlig adgang og offentliggørelse

Alle kan henvende sig til Tinglysningsretten - via tinglysning.dk - og bede om at se dokumenterne til egen tinglysning af fast ejendom.

Udskrifter af andre tinglysninger koster et mindre gebyr. Et eksempel kan være en bilforhandler, der vil sikre sig, at der ikke er tinglyst pant i den bil, som du vil sælge til ham eller hende.

Hvor ligger Tinglysningsretten?

Al tinglysning er samlet i Tinglysningsretten i Hobro. Tinglysningskontorerne ved byretterne er nedlagt.

Al tinglysning foregår nu digitalt.

Spørgsmål om NemID

Har du generelle spørgsmål om NemID/digital signatur i forbindelse med dit arbejde, bør du kontakte DanID’s erhvervssupport på 7224 7090.

Har du spørgsmål til NemID som privat borger, bør du ringe på 7224 7050.

Hvor får jeg mere hjælp?

Juridiske eller forretningsmæssige spørgsmål? Send en mail til:

Kommunalt ansat?
Skulle der være problemer med de data, kommunen modtager fra e-tinglysningen til ajourføring af ESR, skal kommunen kontakte Tinglysningsretten, der skal tage sig af fejlbehæftede data. Skriv en mail til:

Problemerne kan fx være manglende oplysninger, der er nødvendige for ajourføring i ESR.

Borger.dk anbefaler også

Lovgivning

Skrevet af

Skrevet af Domstolsstyrelsen
Sidst opdateret 3. januar 2013

Selvbetjening

Kontakt

Borgerservice
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk