Dagtilbud

Andre pasningsformer

I Halsnæs Kommune kan du vælge at få økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i dagpleje eller daginstitution...
Forældrebestyrelse i dagtilbud

Bestyrelser i daginstitutioner og dagpleje

Alle vores daginstitutioner og dagplejen har en bestyrelse. Her har du som forælder mulighed for at få indflydelse på dit barns...
Mange pengesedler

Dagtilbudstakster

Byrådet fastsætter hvert år med virkning fra 1. januar takster for bl.a. daginstitutioner og SFO.
Dialog om dagtilbud

Dialog om dagtilbud

I Halsnæs Kommune er der gennemført en omfattende dialogproces på dagtilbudsområdet med henblik på at finde de bedst mulige løsninger...
Lukkedage i dagpleje og daginstitutioner

Lukkedage

Alle Halsnæs Kommunes daginstitutioner og dagplejere holder lukket på helligdage samt 5. juni. Der er også lukket nogle få andre...
Nedsættelse af forældrebetalingen

Nedsættelse af forældrebetaling

Du søger om økonomisk friplads via Digital Pladsanvisning. Som noget nyt modtager kommunen automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten...
Om dagtilbudsstrukturen i halsnæs Kommune

Om dagtilbud i Halsnæs

Byrådet skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbuddene, så der er plads til, at alle børn kan blive passet...
Børnepasning

Pladsanvisning

Du skriver dit barn op til en plads i dagpleje, vuggestue og børnehave via Digital pladsanvisning. Det er også her, du melder dit...
Pædagogisk legetøj

Pædagogiske rammer

Næsten alle børn i alderen 0-6 år i Halsnæs Kommune går i dagtilbud. Derfor er det vigtigt, at dagtilbuddet fremmer dit barns mulighed...
ICDP

Særlige indsatser

Halsnæs Kommune ønsker, at dit barn får et dagtilbud, der imødekommer dets behov for trivsel, udvikling og læring.