Dagtilbud

Om dagtilbudsstrukturen i halsnæs Kommune

Om dagtilbud i Halsnæs

Byrådet skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbuddene, så der er plads til, at alle børn kan blive passet...
Børnepasning

Pladsanvisning

Du skriver dit barn op til en plads i dagpleje, vuggestue og børnehave via Digital pladsanvisning. Det er også her, du melder dit...
Nedsættelse af forældrebetalingen

Nedsættelse af forældrebetaling

Du søger om økonomisk friplads via Digital Pladsanvisning. Som noget nyt modtager kommunen automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten...
Forældrebestyrelse i dagtilbud

Bestyrelser i daginstitutioner og dagpleje

Alle vores daginstitutioner og dagplejen har en bestyrelse. Her har du som forælder mulighed for at få indflydelse på dit barns...
Leg i sne

Andre pasningsformer

I Halsnæs Kommune kan du vælge at få økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i dagpleje eller daginstitution...
Lukkedage i dagpleje og daginstitutioner

Lukkedage

Alle Halsnæs Kommunes daginstitutioner og dagplejere holder lukket på helligdage samt 5. juni. Der er også lukket nogle få andre...
Pædagogisk legetøj

Pædagogiske rammer

Næsten alle børn i alderen 0-6 år i Halsnæs Kommune går i dagtilbud. Derfor er det vigtigt, at dagtilbuddet fremmer dit barns mulighed...
ICDP

Særlige indsatser

Halsnæs Kommune ønsker, at dit barn får et dagtilbud, der imødekommer dets behov for trivsel, udvikling og læring.
Mange pengesedler

Dagtilbudstakster

Byrådet fastsætter hvert år med virkning fra 1. januar takster for bl.a. daginstitutioner og SFO.
Kastanjehuset

Pasningstilbud i Halsnæs

Det er i den digitale pladsanvisning på Borger.dk, at du skriver dit barn/børn op til en plads i dagpleje, vuggestue, børnehave...
BH Melby

Pasningsgaranti i Halsnæs

I Halsnæs Kommune er der pasningsgaranti. Det betyder, at dit barn er garanteret en plads senest tre måneder efter opskrivning...
BH Spodsbjerg

De pædagogiske rammer

Næsten alle børn i alderen 0-6 år i Halsnæs Kommune går i dagtilbud. Derfor er det vigtigt, at dagtilbuddet fremmer dit barns mulighed...
BH Spodsbjerg

Særlige indsatser

Halsnæs Kommune ønsker det bedste for dit barn og at sikre et pasningstilbud, der imødekommer dit barns behov for trivsel, udvikling...
BH Melby

Tilsyn af pasningstilbud

Der føres tilsyn af pasningstilbuddene for at sikre, at de daglige aktiviteter understøtter dit barn, og sikrer den fornødne omsorg...
BH Gydebakken

Forældrebetaling og tilskud

Du kan her læse næremere om forældrebetaling, søskendetilskud og økonomisk friplads til pasning af børn i kommunens pasningstilbud...
Legeplads

Forældrebestyrelser i Halsnæs

Kommunens integrerede daginstitutioner og dagpleje har hver en forældrebestyrelse, hvor du som forælder har mulighed for at få indflydelse...
Børnehuset Spodsbjerg

Lukkedage i Halsnsæs

Det er i Halsnæs Kommune politisk vedtaget, at der skal være et vist antal lukkedage i alle kommunens pasningstilbud. Du kan her...