Andre pasningsformer

I Halsnæs Kommune kan du vælge at få økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i dagpleje eller daginstitution. Du kan også vælge en plads i en privat daginstitution, hvis der er oprettet en sådan i kommunen. Du har ikke mulighed for at få tilskud til at passe dit eget barn.

Tilskud til privat pasning

Tilskud til privat pasning betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud, så du kan ansætte en privat børnepasser i stedet for at bruge et af kommunens pasningstilbud. Du kan ikke ansætte en Au-pair m/k, da de ikke har arbejdstilladelse.

Følgende betingelser skal være opfyldt for at du kan få tilskud:

  • Du skal have bopælsadresse i Halsnæs Kommune.
  • Du kan få tilskud fra det tidspunkt, hvor du er berettiget til en plads i et af kommunens dagtilbud.
  • Kommunens dagplejeadministration skal godkende hjemmet, efter samme retningslinjer som kommunen anvender ved godkendelse af kommunale dagplejehjem, og ordningen kan først træde i kraft den efterfølgende måned efter at Halsnæs Kommune har godkendt ordningen og du har underskrevet kontrakt vedrørende et barn.
  • Kommunen indhenter børneattest på den person du vælger, der skal passe dit barn.
    Du kan først få udbetalt tilskud når børneattesten er indhentet og hjemmet er godkendt. Tilskuddet udbetales bagud – dvs. du får først tilskuddet udbetalt efter du har haft børn indskrevet 1 måned.

Forældrene skal selv betale minimum 25% af forældreudgiften til den private passer.

Forældrene skal ansøge om af få søskendetilskud. Søskendetilskud til privat pasning er 85% af halvdelen af den billigste takst. 

Dagplejeadministrationen fører tilsyn med ordningen udfra samme retningslinjer som kommunal dagpleje.

Du søger tilskud digitalt via www.borger.dk

 

Private institutioner

Siden 1. oktober 2005 har det været muligt at oprette private institutioner for børn mellem 0-6 år. For at oprette en privat institution skal man ikke indgå en egentlig aftale med kommunen, men institutionen skal godkendes af byrådet. Det kræver, at institutionen kan leve op til og overholde en række kriterier som kommunen har beskrevet i en kravspecifikation.

Privat dagpleje

Kan oprettes efter aftale med byrådet. I øjeblikket ønsker byrådet ikke oprettelse af privat dagpleje.

Frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen

Du har som forældre mulighed for at vælge et dagtilbud i andre kommuner.

Det betyder, at selvom du bor i Halsnæs Kommune, har du mulighed for at skrive dit barn på venteliste i andre kommuner. I så fald skal du kontakte både Halsnæs Kommune og den kommune, hvis dagtilbud du ønsker dit barn skal benytte.

Tilsvarende skal både hjemkommunen og Halsnæs Kommune kontaktes, hvis forældre fra andre kommuner ønsker at benytte et dagtilbud i Halsnæs Kommune.

Kommunerne er forpligtet til at optage børn fra andre kommuner på venteliste medmindre det påvirker kapaciteten på dagtilbudsområdet i kommunen væsentligt.

Forældrebetalingen er en beregnet takst, og betalingen kan derfor godt blive dyrere end Halsnæs Kommunes takst.

Tilskud til pasning af egne børn

Denne ordning er ikke mulig i Halsnæs Kommune.

Sidst opdateret 4. juli 2018

Kontakt

Spørgsmål vedr. ansøgning om privat pasning eller frit valg, Børn, Unge og Læring, Telefon 47 78 40 00 eller lokr@halsnaes.dk

Spørgsmål vedr. tilsyn ifm. privat pasning, kontakt Børn, Unge og Læring, Telefon 47 78 40 00eller ulsc@halsnaes.dk

Spørgsmål vedr. oprettelse af privat institution, kontakt Børn, Unge og Læring, Telefon 47 78 40 00 eller ulsc@halsnaes.dk