Bestyrelser i Halsnæs Kommunes daginstitutioner og dagpleje

Alle vores daginstitutioner og dagplejen har en bestyrelse. Her har du som forælder mulighed for at få indflydelse på dit barns hverdag.

Bestyrelsen er det forum, hvor forældre, medarbejdere og ledelse mødes og fastsætter overordnede principper for det pædagogiske arbejde, overordnede retningslinjer for institutionens/dagplejens drift og overordnet anvendelse af budgetrammet.

Det er bestyrelsen, der fastlægger de overordnede principper og retningslinjer for daginstitutionen/dagplejen. Der kan for eksempel laves principper for de pædagogiske aktiviteter og metoder.

Principper og retningslinjer fremgår af daginstitutionens/dagplejens virksomhedsplan, som du får ved at henvende dig til den enkelte daginstitution/dagpleje.

Bestyrelsen i Halsnæs Kommunes daginstitutioner har maximum kompetence, med undtagelse af dagplejen som har minimum kompetence. 

Har du lyst til at læse mere om bestyrelsernes kompetencer og måske stille op til bestyrelsen i dit barns daginstitution eller dagpleje næste gang, der er valg, kan du finde flere informationer i Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommunes daginstitutioner og dagpleje.

Sidst opdateret 27. juni 2018