Nedsættelse af forældrebetaling

Du søger om økonomisk friplads via Digital Pladsanvisning. Som noget nyt modtager kommunen automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig . Udover økonomisk friplads er der også andre måder, du evt. kan få nedsat forældrebetalingen på.

Økonomisk friplads

Hvis din husstands samlede indkomst inden skat ikke overstiger kr. 509.700, har du mulighed for at søge om fripladstilskud. Hvis din husstands samlede indkomst inden skat ikke overstiger 164.101 kan du få 100% friplads. Du søger via Digital Pladsanvisning. Har du brug for digital hjælp skal du kontakte Hotline Sjælland.

Har du mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænsen med kr. 7.000 pr. barn, og er du enlig forsørger forhøjes indtægtsgrænsen med kr. 56.559.

Tilskud reguleres automatisk

Fra 1. januar 2016 får kommunen automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig. Hvis ændringen af indkomsten har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, reguleres din forældrebetaling automatisk.

 

Som noget nyt reguleres din forældrebetaling både, hvis din husstandsindkomst stiger eller falder med et vist beløb. Det afgørende er en ændring svarende til mindst 5 trin på fripladsskalaen. I 2016 svarer det til ca. 1.537 kr. om måneden eller ca. 18.439 kr. om året.

 

Reguleringen gælder kun for den enkelte måned. Du får et brev fra kommunen, hvis du skal betale mere. Der kan gå nogle måneder, før forældrebetalingen reguleres, da kommunen skal afvente oplysninger fra SKAT om, hvad din husstandsindkomst har været i den enkelte måned.

 

Oplysningspligt

Du er stadig forpligtiget til at oplyse kommunen, hvis der sker ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for dit økonomiske fripladstilskud. Med de nye regler er du dog ikke længere forpligtiget til at oplyse kommunen om indkomstændringer, da det fremover reguleres automatisk. Det gælder dog ikke, hvis indkomsten er fra selvstændig virksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet. Her er du stadig forpligtiget til at oplyse kommunen. Det er fortsat en god ide at give besked om væsentlige varige ændringer, så du fremover får det korrekte økonomiske fripladstilskud med det samme.

 

Såfremt indkomsterne er for høje til at der kan bevilges friplads, stoppes den automatisk. Du kan læse mere om de nye regler i Information om nye regler for borgere, der modtager økonomisk fripladstilskud 

 

Socialpædagogisk friplads

Du kan, i særlige tilfælde, ansøge om socialpædagogisk friplads ved henvendelse til en familiesagsbehandler i familieafdelingen.

Friplads af behandlingsmæssige årsager

Du får nedsat forældrebetalingen med 50%, hvis du har et barn, der er visiteret til inklusionsplads i Hundested Børnehus eller Frederiksværk Børnehus. Er dit barn visiteret til et eksternt specialtilbud, nedsættes forældrebetalingen med 100%. Dette sker automatisk - det vil sige, at du ikke skal søge om friplads af behandlingsmæssige årsager. 

Enkeltintegrerede børn med støtte kan i særlige tilfælde bevilges delvis nedsættelse af forældrebetalingen af behandlingsmæssige årsager, hvis det skønnes, at opholdet har et behandlingsmæssigt formål, der vægter mere end 50%. Beslutning om behandlingsmæssig friplads behandles i Visitationsudvalget (Småbørnsudvalget) ifm. behandling af ansøgning om støtte.

Friplads på private skoler

Halsnæs Kommune yder ikke fripladstilskud til forældre med børn i skolefritidsordninger på private skoler.

Sidst opdateret 14. september 2017

Selvbetjening

Kontakt

Økonomisk friplads
Kontakt administrativ konsulent Lone Kristensen
Telefon 47 78 41 13
lokr@halsnaes.dk

Friplads af behandlingsmæssige årsager
Kontakt leder af Børne- og Ungeafdelingen Lena Søgaard
Telefon 47 78 41 05
lens@halsnaes.dk

Hotline Sjaelland logo


Alle hverdage 9-16 året rundt