Dialog om folkeskolen

Borgmester Steen Hasselriis ønsker at skabe en bred opbakning til skolerne i Halsnæs – at styrke skolernes muligheder for at løfte elevernes læring og trivsel. Som led heri har han igangsat en ”Dialog om folkeskolen i Halsnæs” på tværs af kommunens skoler.

Dialog om folkeskolen

Forlig om folkeskolen

Der er den 3. april 2017 indgået forlig om folkeskolen i Halsnæs Kommune mellem partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. 

Læs forliget om folkeskolen i Halsnæs

De første politiske afklaringer om folkeskolen

Den 13. marts 2017 behandler Udvalget for Skole, Familie og Børn de første 7 løsningsforslag for at skabe en bedre folkeskole i Halsnæs Kommune. Det er første fase af beslutninger i processen: ”Dialog om folkeskolen i Halsnæs”. Løsningsforslagene skal behandles endeligt i Byrådet den 28. marts 2017.  Politikerne skal tage stilling til om en række kommunale indsatser fortsat skal være et krav for folkeskolerne. Det omfatter udskolingslinjer, kompetencesamtaler, samarbejdsaftaler og fælles læringsværksted. De 4 indsatser foreslås at blive frivillige for folkeskolerne at arbejde med.

 

Derudover skal politikerne behandle 3 forslag, hvor der foreslås afsat midler til en forlængelse af IT-support ordningen på folkeskolerne, en understøttende proces på Arresø Skole samt til fusionsprocessen på Hundested Skole.

Til maj forventes politikerne at skulle tage stilling til yderligere 30 løsningsforslag.

Opsamling af input samt afholdelse af valideringsmøde

Vi har i løbet af november og december 2016 indsamlet rigtig mange gode input fra skolebestyrelser, elevråd, medarbejdere, samarbejdspartnere og ledere, til hvordan vi indenfor folkeskolereformens rammer, kan styrke elevernes læring og understøtte den professionelle kapital og den faglige stolthed på skoleområdet. På baggrund af de mange input, har vi udarbejdet et katalog over nye løsninger. På et valideringsmøde mandag den 30. januar 2017 deltog ca. 100 personer - politikere, fagpersoner og skolebestyrelser – i at kvalificere og prioritere de opstillede løsningsforslag.

 

Relevante nye løsninger implementeres afhængigt af deres karakter, enten med øjeblikkelig virkning, fra det kommende skoleår eller som konsekvens af budgetforhandlingerne for 2018.

 

Udvalget for skole, Familie og Børn behandler i foråret 2017 (marts/april) forslag til løsninger. I den forbindelse vil der naturligvis også være høring i MED og i skolebestyrelser.

 

Du kan følge arbejdet i ”Dialog om folkeskolen” på denne side. Næste opdatering af siden vil være efter byrådsmødet den 28. marts 2017.

Sidst opdateret 30. august 2017