Badevand

Rent badevand er et vigtigt aktiv for Halsnæs Kommune som turist- og sommerhuskommune. Derfor kontrollerer kommunen intensivt vandet ved badestrandene for bakterier og alger i sommerhalvåret.

Badevandslokaliteter

Badelokaliteter

Halsnæs Kommune kontrollerer hvert år badevandet på 15 badestrande. 5 i Roskilde Fjord, 7 ved Kattegatkysten og 3 ved Isefjorden. Der tages desuden prøver ved fem kontrolstationer ved spildevandsudledninger og å-udløb som hjælp til opsporing af eventuel forurening ved strandene.

Als Laboratorium udfører badevandskontrollen ved udtagning af prøver. Gennem badesæsonen udtages 10 prøver ved 3 badestrande, Blå Flag og 5 prøver ved de øvrige badestrande. Herudover kan der udtages ekstra prøver ved høje bakterietal.

Se badevandsanalyserne fra sommeren i 2017

Bakterier

Vandet bliver kontrolleret for fækale colibakterier og enterokokker. Hvis indholdet af bakterier er for højt, er det tegn på, at vandet er forurenet med spildevand eller lignende. Kommunen vil så i samarbejde med embedslægen beslutte, om det stadig er forsvarligt at bade.

Alger

Der kan i varme perioder ske opblomstring af blågrønalger i vandet. Undgå derfor badning som kan medføre irritation af hud og øjne. Hvis du står i vand til knæene og ikke kan se tæerne, så gå op af vandet. Der er samarbejde mellem livredningstjenesten og kommunerne omkring overvågning af badestrandene i tilfælde af masseforekomst af alger.

Badevandsprofiler

Badevandsprofiler er en beskrivelse af de 15 badestrande i Halsnæs Kommune med hensyn til omgivelser og sundhedsmæssige risikofaktorer og foranstaltninger til sikring af de badendes sundhed.

Badestrandene klassificeres på baggrund af en statistisk analyse af målinger af fækale colibakterier og enterokokker i badevandet. Alle badestrande har den højeste klassifikation.

Badevandskvaliteten er generelt rigtig god, men der kan observeres forringet vandkvalitet på badesteder langs fjorden i forbindelse med kraftige regnskyl. Risikoen for opblomstring af blågrønalger vurderes som lav. De seneste større opblomstringer blev registreret i 2006 og 2001.

Badelokalitet

 Nr.

Klassifikation 

Lille Kulgab

214 

Udmærket

Liseleje, Offentlig Badestrand

212

 

Udmærket

Hyllingebjerg

210

Udmærket

Hald Strand, Klintevej

208 

 

Udmærket

Strand ved Nødebovejen 156

206 

 

Udmærket

Strand ved Gråstenvej

204 

 

Udmærket

Skansevej (Trekanten)

201 

 

Udmærket

Lynæs Campingplads

197 

 

Udmærket

Vest for Lynæs Havn

196

 

Udmærket 

St. Karlsmindevej

213 

 

Udmærket

Sølager ved campingplads

195 

 

Udmærket

Byåsgårds campingplads

191 

Udmærket 

Hvide Klint

188 

 

Udmærket

Lille Kregme, Gærdesangervej

186 

 

Udmærket 

St. Havelse Strandvej

118 

 

Udmærket 

 

Vidste du at:

Halsnæs Kommune hver sommer kontrollerer badevandskvaliteten på 15 strande i kommunen?

 

Sidst opdateret 25. august 2017

Kontakt

Team Miljø
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
E-mail mail@halsnaes.dk

De fem baderåd
1. Lær at svømme
Når du kan svømme, kan du redde dig selv og andre fra at drukne. Vælger du at gå i vandet, selvom du ikke kan svømme, bør du finde et sted, hvor du kan bunde, og hvor vandforholdene er rolige.

2. Gå aldrig alene i vandet
Når I er flere, kan I holde øje med hinanden og reagere hurtigt, hvis noget går galt. Det giver større sikkerhed for alle. Undgå farlige lege i vandet og råb aldrig om hjælp for sjov.

3. Læs vinden og vandet
Brug dine øjne og din sunde fornuft, før du bader. Tjek vandets dybde og strømforhold og hold øje med vindens retning. Ved fralandsvind driver badedyr, gummibåde og luftmadrasser hurtigt til havs. Der er også øget risiko for brandmænd. Ved pålandsvind er der øget risiko for revlehuller med kraftig udstrømning.

4. Lær stranden at kende
En ny strand kan være fuld af overraskelser, der ikke kan ses med det blotte øje. Spørg de lokale eller en livredder om strandens særlige forhold, før du går i vandet. Passerer der en hurtigfærge, der kan give store bølger? Er stranden kendt for at være meget stejl? Er der moler eller høfder, som påvirker strømmen? I udlandet skal du også være opmærksom på undersøiske rev eller farlige dyr. Læs også altid
strandens oplysningsskilte.

5. Slip ikke børnene af syne
Hold dig tæt ved badende børn, så I kan se og høre hinanden, og du kan nå at gribe ind, hvis det bliver nødvendigt. Selv større børn, der svømmer godt i en svømmehal, kommer nemt i vanskeligheder i mødet
med havets strøm og bølger. Hold godt øje med børn og sørg for ikke at blive distraheret. Se også nedenfor.