Dialogmødet i Lynæs Havn

Her findes materialet fra dialogmødet i Lynæs Havn

Der blev søndag den 4 marts afholdt dialogmøde omkring ophævelse af strandbeskyttelseslinjen indenfor byzone på Lynæs Havn.

Omkring 100 borgere var mødt op og der var en god debat for- og imod en ophævelse, hvor mange synspunkter blev udvekslet.

Det er fortsat mulig at komme med input frem til torsdag den 15. marts 2018.

Input kan sendes til Halsnæs Kommune på  joasa@halsnaes.dk


Materialet fra mødet kan ses her:

Kort 1: Ingen ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

Kort 2: Ophævelse indenfor byzone + 2 bygninger

Kort 3: Ophævelse indenfor byzone samt 2 bygninger og parkeringspladsen langs vejen.

Muligheder i skemaform

Power Point oplægget fra dialogmødet

Sidst opdateret 12. marts 2018

Selvbetjening

Kontakt