Nordkystens fremtid

Nordkystens fremtid - tre kommuner samarbejder

Bølger ved nordkysten
Halsnæs, Helsingør og Gribskov Kommuner har etableret et tværkommunalt samarbejde, som er døbt 'Nordkystens fremtid'.

Analyser viser, at nordkysten er et særligt aktiv for de nordsjællandske kommuner, som kommunerne ønsker at bevare og udvikle for at tiltrække og fastholde borgere og grundejere i området.

Især skaderne efter stormen Bodil viste, at der er behov for en bedre sikring af ejendomme, anlæg, strande, rekreative arealer, kulturværdier med mere langs den nordsjællandske kyst.

I 2014 blev der udarbejdet et visionsprojekt for hele Nordkysten, som dannede rammen om en samlet temadrøftelse for de 3 byråd. Efterfølgende vedtog byrådene at fortsætte arbejdet med beskyttelse og udvikling af kysten.

Læs mere om samarbejdet her

Orienteringsmøde den 14. januar 2017 om Nordkystens Fremtid

Borgermøde


På mødet fortalte borgmesteren om baggrunden for projektet og projektets status, herunder at de tre byråd har valgt at fortsættes samarbejdet. 
En rådgivergruppe bestående af COWI, Niras, DHI samt Hasløv og Kjærsgaard har i løbet af sommeren og efteråret  2016 udarbejdet et kystteknisk skitseprojekt for Nordkysten, der  beskriver hvilken kystteknisk løsning, der er den bedste, hvad det koster, hvor sandet kan komme fra samt en overordnet vurdering af de miljømæssige konsekvenser.

Christian Helledie fra COWI fortalte om resultaterne fra projektet og svarede på spørgsmål fra salen.  
  
Materiale fra mødet kan ses her:

Præsentation Halsnæs Kommune
Præsentation fra COWI
Det kysttekniske skitseprojekt.
Invitationen til orienteringsmødet

Link til byrådsbeslutningen den 20. december 2016

Sidst opdateret 19. januar 2017

Kontakt

Miljø og Teknik
Plan og Byg
Rådhuspladsen
3300 Frederiksværk
Tlf. 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk