Vandløb

Hvad kan og skal du gøre hvis din ejendom bliver oversvømmet fra vandløb og kanaler.

Alle har pligt til at vedligeholde vandløb og dræn. De offentlige vandløb er omfattet af vandløbsregulativer, og det er kommunen der vedligeholder vandløb og dræn.

Det er ejerens pligt at vedligeholde vandløb og dræn der løber på deres ejendom. Modsat de offentlige vandløb er der ingen regulativer for de private.

Læs mere om

Vandløb og dræn

Offentlige vandløb

Private vandløb, pligter og rettigheder

Ansøgningsskema om godkendelse af vandløbsprojekt

Bredejer erklæring i forbindelse med medbenyttelse

Information om medbenyttelse af vandløb

Vandhandleplan

Oversvømmelse på din ejendom

I folderen kan du læse om, hvad der kan forårsage oversvømmelser, og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelse på din ejendom.

Folder

Oplever du ofte oversvømmelse på din ejendom


Halsnæs Kommune er omfattet af to hovedvandoplande (2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt 2.3 Øresund), der har hver sit vandråd i 2017.

Vandrådets sammensætning for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord (Lejre Kommune er sekretariatskommune)

Danmarks Naturfredningsforening, v/ Gudmund Nielsen
Danmarks Sportsfiskerforbund, v/ Rune Hylby
Dansk Amatørfiskerforening, v/ Jesper Simonsen
Dansk Ornitologisk Forening, v/ Pelle Andersen- Harild
Friluftsrådet, v/ Gunnar Brüsch
Tuse Å’s Ørredsammenslutning, v/ Lars Juul Hansen
Egedal Sportsfiskerforening, v/ Tore Svendsen
Odsherred Sportsfiskerforening, v/ Jan Aggerholm
Ølsted-Frederiksværk Sportsfiskerforening, v/ Kaj Larsen
Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord, v/ Kim Jørgensen
Danske Vandløb, v/ Henrik Madsen
Landbrug og Fødevarer, v/ Per Thomasen
Gefion, v/ Niels Erik Pedersen
Nordsjællands Landboforening, v/ Andreas Höll
Landøkonomisk Selskab, v/ Johan Scheel
Havelse Ålaug, v/ Mogens Andersen
Holbæk Ålav, v/ Ole Olsen
Vandløbslaug for Værebro Å, v/ Søren Traberg Vestergaard
Gribskov Vandløbslaug, v/ Anette Slesvig
Vandløbslav for Roskilde Kommune, v/ Niels Bundgaard

Vandrådets sammensætning for Hovedvandopland 2.3 Øresund (Gribskov Kommune er sekretariatskommune): 

NOLA (Nordsjællands Landboforening) v/ Søren Hansen
Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Henning Hjuler
Gribskov Vandløbslaug v/ Michael Andreasen
Fredensborg Vandløbslaug v/ Mogens Kjær Petersen
Esrum Ålaug v/ Søren Lænkholm
Bæredygtigt Landbrug v/ Lasse Olsen
Foreningen Naturparkens Venner v/ Dan Rosbjerg
Dansk Ornitologisk Forening v/ Thomas Vikstrøm
Danske Vandløb v/ Kasper Hansen
Friluftsrådet v/ Poul Erik Pedersen
Dansk Skovforening v/  
Dansk Kano og Kajak Forbund v/ Vibeke Preisler
Landbrug & Fødevarer v/ Carl Frederik Bruun      
Danmarks Naturfredningsforening v/ Stig Rostgaard

 
Sidst opdateret 18. maj 2017

Kontakt

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Rådhuspladsen
3300 Frederiksværk
Tlf. 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk


Få svar her