Trafik og veje

Vejarbejde Skovbakken

Gravetilladelser

Hvis du skal udføre ledningsanlæg i eller over et vejareal, eller skal du f.eks. opstille container, kraner, skurvogne, stilladser...
Busstoppested ved Halsnæs Rådhus - Nørregade

Kollektiv trafik

Her kan du finde nogle nyttige informationer om den kollektive trafik i Halsnæs Kommune.
Ny sti på Allegade

Trafikplaner og projekter

Der bliver løbende udarbejdet trafiksikkerhedsplaner, skolevejsanalyser, sti- og cykelanalyser samt lokale trafikplaner. Planerne...
Skiltning på offentlig vej

Opsætning af plakater

Regler for opsætning af skilte og plakater til arrangementer.
Påskeliljer i Nørregade

Tip Halsnæs Kommune

Giv et tip døgnet rundt, hvis du oplever fejl og mangler på kommunens veje, fortov, stier eller i naturområder.
Gadelys

Vejbelysning

Administration og vedligeholdelse af vejbelysningen.
Skansevej med sne

Sneglatte veje

Som boligejer ud til en offentlig vej har du selv ansvaret for at dit fortov er ryddet og ikke er glat, når det sner. Hvis dit hus...