Vejbelysning

Administration og vedligeholdelse af vejbelysningen.

Vejbelysning

Fejlmelding af vejbelysningen:

I Halsnæs Kommune vedligeholder Aura-Verdo vejbelysningen på de offentlige veje, stier og private fællesveje.

De fører tilsyn, udskifter defekte pærer og armaturer efter en aftalt vedligeholdelsesplan.

Henvendelse om fejl og mangler ved vejbelysningen kan foretages her

Klik på fejlmeld, indtast oplysningerne, så er fejlen indmeldt.

Henvendelse til:

Aura-Verdo på telefon 87­ 92 55 11

eller til Miljø og Teknik på telefon 47 78 40 00

e-mail mail@halsnaes.dk

Hvis du oplever, at gadelyset er tændt om dagen kan det skyldes, at der foretages serviceeftersyn på vejbelysningsanlægget

Sidst opdateret 21. februar 2017

Kontakt

Aura-Verdo på telefon
87­ 92 55 11 

eller til Miljø og Teknik på telefon 47 78 40 00

e-mail mail@halsnaes.dk