Veje fortov og stier

Afvanding, riste og dæksler

Kommunens rendestensbrønde renses/tømmes 1 gang årligt på både offentlige veje og private fællesveje.

Asfaltering og vedligeholdelse af offentlige veje

Vi vedligeholder vores veje, stier og fortove så de fungerer som gode færdselsarealer for biler, cykler og gående.

Huller i vejen

Alle farlige skader, huller, knuste fliser, skæve skilte med mere bliver løbende registreret og herefter udbedret. Alle bygværker...

Skilte og striber

Skilte på vejarealer
Peder Falstersvej

Offentlige veje

Hvem renholder og vedligeholder en offentlig kommunal vej, og hvad må vejene bruges til ud over til at køre på.
Birkebakkerne

Private fællesveje

Her kan du læse om, hvordan du skal vedligeholde din private fællesvej, og om hvem der må grave i vejen.

Vejdirektoratets trafikinfo med glatførevarsel

På kortet kan man se Vejdirektoratets trafikinfo og vælge at se om det er glat og om der er saltet.
Parkering

Regler for parkering og tomgang

Halsnæs Kommune har i samarbejde med Nordsjællands Politi lavet en ny bekendtgørelse om standsning og parkering i Halsnæs Kommune...