Ældre- og plejeboliger

Ældreboliger

Ældre- og handicapvenlige boliger

Har du en væsentlig nedsættelse af funktionsevnen, og en bolig som er uegnet til dig, kan du søge om en ældre- og handicapvenlig...
Midlertidig døgnplads

Midlertidig døgnplads

Du kan søge om at komme på en midlertidig døgnplads, hvis din funktionsevne er betydelig nedsat, du er ramt af demens eller hvis...
Plejecenter Løvdalen

Plejebolig

Har du behov for omfattende pleje, kan du søge om at komme på venteliste til en plejebolig.