Midlertidig døgnplads

Du kan søge om at komme på en midlertidig døgnplads, hvis din funktionsevne er betydelig nedsat, du er ramt af demens eller hvis din ægtefælle har brug for aflastning i en kortere periode.

Ansøgning

Vil du søge om at komme på venteliste til et midlertidig døgnophold skal du udfylde en ansøgning eller kontakte Visitationen. 

Venteliste 

Visitationen vurderer om du opfylder kriterierne for et midlertidigt døgnophold. Herefter kommer du på venteliste, som prioriteres efter behov. Du vil blive kontaktet når du kan tilbydes et midlertidigt døgnophold. 

Prisen for opholdet udgør maximalt kr. 144,25 i døgnet alt inkl. - heraf udgør prisen for kabel-tv på stuen kr. 9,50 i døgnet. Kabel-tv kan fravælges.

Har du en betydelig nedsat funktionsevne, kan du få tilbudt et midlertidigt døgnophold, eksempelvis hvis:

  • Du udskrives fra hospital, hvor der resterer et genoptrænings-behov/rehabiliteringsbehov før ophold i eget hjem er muligt
  • Du bor i eget hjem, og har betydelig nedsat funktionsevne og kan ikke længere klare hverdagen på forsvarlig vis på trods af kommunal indsats og evt. støtte fra pårørende. Under opholdet vurderes dine behov for fremtidig boligform og eventuelt behov for plejebolig
  • Du har behov for massiv pleje- og omsorgsbehov, hvor der er behov for aflastning af pårørende i nogle uger om året
  • Du har behov for terminal pleje.

Er du demensramt, kan du få tilbudt et specielt midlertidigt døgnophold, eksempelvis hvis:

  • Du udskrives fra somatisk eller psykiatrisk hospital, hvor demenstilstanden fortsat ikke er stabil
  • Du bor i eget hjem, og er blevet tiltagende hukommelsessvækket med aggressiv, vredladen adfærd, hvor hverdagen end ikke kan klares længere med hjemmehjælp og hjemmesygepleje
  • Din ægtefælle har en aggressiv og voldsom adfærd på grund af demens og du som ægtefælle har brug for at blive aflastet i nogle uger om året
  • Du bor på plejecenter, men pludselig udviser tegn på, at demens-sygdommen er i udvikling og går ind i en ustabil fase.

Du kan læse mere om vores midlertidige døgnpladser i Visitationens kvalitetsstandarder.

Sidst opdateret 12. januar 2017

Kontakt

Visitationen
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 43 44

Mandag-torsdag kl. 10-14
Fredag lukket

sundhed@halsnaes.dk

Få svar her