Plejebolig

Har du behov for omfattende pleje, kan du søge om at komme på venteliste til en plejebolig.

For at komme i betragtning til en plejebolig skal du have:

  • En varig fysisk funktionsnedsættelse
  • En varig mental/psykisk funktionsnedsættelse
  • Et behov for personlig hjælp og pleje i væsentlig omfang
  • Et behov for tæt personalekontakt døgnet rundt.

Desuden tages der hensyn til livskvalitet, der er påvirket af isolation og ensomhed, uhensigtsmæssige boligforhold samt sundhedsskadelige forhold. I visitationsudvalgets vurdering indgår ligeledes, om der er andre tilbud, der kan hjælpe dig til at forblive i eget hjem. Endelig kan din ægtefælles ressourcer indgå i vurderingen.

Ansøgning

Vil du søge om at komme på venteliste til en plejebolig, skal du udfylde en ansøgning eller kontakte Visitationen.

Du får besøg af en visitator, som sammen med dig, udarbejder et ansøgningsskema og en funktionsvurdering. 

Din ansøgning og funktionsvurdering fremlægges herefter for Boligvisitationsudvalget, som foretager den endelige vurdering. Hvis du opfylder kriterierne, bliver du skrevet på en venteliste.

Ifølge Almenboligloven Lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15/08/2016 § 54 a, er kommunerne forpligtet til at have 2 typer ventelister:

  • Frit valgs ventelisten: Her står du på venteliste til et specifikt plejecenter. Du  kan forvente, at ventetiden kan være over 2 måneder.
  • Garanti ventelisten: Her står du på venteliste til plejebolig i alle kommunens plejecentre, og vi skal tilbyde bolig indenfor 2 måneder.

Opholder du dig på en af kommunens midlertidige døgnpladser, bliver du automatisk optaget på garantiventelisten. 

Halsnæs Kommune råder over 3 plejecentre, fordelt på 5 adresser i kommunen:
Arresø Plejecenter, Løvdalen og Humlehaven
Frederiksværk Plejecenter: Arresøparken og Solhjem
Hundested Plejecenter.

Der er i alt 237 plejeboliger, fordelt på de fem adresser.
Hundested Plejecenter har 4 ægteparboliger
Frederiksværk Plejecenter, Arresøparken har 6 ægteparboliger 
Frederiksværk Plejecenter, Solhjem har 2 ægteparboliger.

Borgere i plejebolig kan, mod betaling, få ydelser som forplejning, vask af personligt tøj, linned og rengøringsartikler. 

Sidst opdateret 30. august 2017

Selvbetjening

Kontakt

Visitationen
Rådhuspladsen 1 
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 43 44

Mandag-torsdag kl. 10-14
Fredag lukket

sundhed@halsnaes.dk

Hotline Sjaelland logo


Alle hverdage 9-17 året rundt