Hjælpemidler

Hjemmehjælp

Kropsbårne- og genbrugshjælpemidler

Har du et varigt handicap, eller brug for hjælpemidler af anden årsag, kan du søge om tilskud til hjælpemidler.
Forbrugsgoder

Hjælpemiddel som forbrugsgode

Du kan søge om tilskud til køb af et hjælpemiddel som forbrugsgode i Visitationen, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk...
Boligændringer

Boligændringer

Du kan søge om at få foretaget boligindretninger, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Støtte til bil

Støtte til bil

Du kan søge om støtte til hjælpemiddelbil og fritagelse for vægtafgift, hvis dit funktionsniveau er varigt nedsat fysisk eller psykisk...