Boligændringer

Du kan søge om at få foretaget boligindretninger, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Du kan få bevilget boligændringer, når din fysiske eller psykiske funktionsevne er varigt nedsat, og hvis en boligændring er nødvendig for at gøre din bolig bedre egnet for dig som opholdssted.

Eksempler på boligændring

  • Fjernelse af dørtrin
  • Opsætning af greb
  • Ramper
  • Gelænder
  • Udvidelse af døre
  • I særlige tilfælde - større ændringer, tilbygning og hjælp til boligskift

Hvis boligændringen bliver vurderet som modernisering, almindelig vedligeholdelse eller istandsættelse, kan du ikke bevilges hjælp til dette.

Ansøgning

For at få tilskud til boligændringer, skal du udfylde en ansøgning, som du finder på borger.dk.
Hvis du vil sende ansøgningen digitalt til Visitationen, skal du logge på borger.dk med dit NemID.
Du har også mulighed for at printe ansøgningen og sende ansøgningen til Visitationen med posten.

Når Visitationen har modtaget din ansøgning, kontaktes du af en visitator, som vil besøge dig med henblik på at vurdere, om du har behov for den søgte boligændring.

Bemærk: Der kan normalt ikke ydes støtte til boligændringer, som du har påbegyndt eller færdig gjort inden bevilling.

Boligændringer i lejebolig

Hvis du bor i en lejebolig, skal ejeren give sin tilladelse, inden boligændringen bliver sat i gang. Selve boligændringerne bliver betalt af kommunen, der også forpligter sig til at normalisere boligen ved fraflytning.

Boligændringer i andels- og ejerbolig

Hvis du bor i en ejer- eller andelsbolig, er det ikke nødvendigt at søge om tilladelse til at udføre boligændring, medmindre de inddrager fællesarealer, eller der er særlige regler. Kommunen forpligter sig ikke til at normalisere boligen ved fraflytning. 

Du er velkommen til at kontakte Visitationen, hvis du vil høre mere om boligændringer.

Sidst opdateret 16. august 2017

Selvbetjening

Kontakt

Visitationen
Rådhuspladsen 1 
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 43 44

Mandag-torsdag kl. 10-14
Fredag lukket

sundhed@halsnaes.dk

 

Få svar her