Hjælpemiddel som forbrugsgode

Du kan søge om tilskud til køb af et hjælpemiddel som forbrugsgode i Visitationen, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

For at få tilskud til et hjælpemiddel som forbrugsgode, skal hjælpemidlet

 • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet
 • være nødvendigt for, at du kan udføre et erhverv.

Hjælpen udgør som udgangspunkt 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Du kan kun få hjælp, når udgiften er over 500,00 kr.

Ansøgning

For at få tilskud til et forbrugsgode, skal du udfylde en ansøgning. Ansøgningen finder du på borger.dk.
Hvis du vil sende ansøgningen digitalt til Visitationen, skal du logge på borger.dk med dit NemID.
Du har også mulighed for at printe ansøgningen fra borger.dk og sende ansøgningen til Visitationen med posten eller på mail.

Du skal have søgt om hjælpemidlet og fået en bevilling, før du køber hjælpemidlet.

Hvad er et forbrugsgode

Forbrugsgoder er produkter, der fremstilles og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos den almindelige befolkning. 

 • Kontorstole
 • Køkkenmaskiner
 • El-cykel
 • El-scooter

Der kan ikke søges om tilskud til sædvanligt indbo.
Sædvanligt indbo er forbrugsgoder som normalt findes i ethvert hjem, der måtte ønske dette.

 • Stole
 • Senge
 • Madrasser
 • Computere

Hvilke forbrugsgoder, der defineres som sædvanligt indbo, vil løbende ændres i takt med den almindelige samfundsudvikling.

Sidst opdateret 16. august 2017

Selvbetjening

Kontakt

Visitationen
Rådhuspladsen 1 
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 43 44

Mandag-torsdag kl. 10-14
Fredag lukket

sundhed@halsnaes.dk