Kropsbårne- og genbrugshjælpemidler

Har du et varigt handicap, eller brug for hjælpemidler af anden årsag, kan du søge om tilskud til hjælpemidler.

For at få tilskud til et hjælpemiddel, skal hjælpemidlet

 • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet
 • være nødvendigt for, at du kan udføre et erhverv.

Hjælpemidler er delt op i kropsbårne hjælpemidler og genbrugshjælpemidler. Du kan se eksempler på hjælpemidler her på siden.

Ansøgning

For at få tilskud til kropsbårne hjælpemidler, skal du udfylde en ansøgning. Du skal ansøge digitalt og derfor benytte selvbetjeningslinket til højre her på siden.
Du skal logge ind med dit NemID. Når du er logget ind, kommer du ind på Halsnæs Kommunes borgerportal, hvor du ansøger og efterfølgende kan følge sagsbehandlingen af din ansøgning.
Du skal have søgt om hjælpemidlet og fået en bevilling, før du køber hjælpemidlet.

Hvis du vil søge om et genbrugshjælpemiddel, skal du vælge Ansøg om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning. Klik på Start og følg borger.dk's anvisninger.
Du skal have søgt om hjælpemidlet og fået en bevilling, før du køber hjælpemidlet.

Kropsbårne hjælpemidler

Første gang du søger om et kropsbårent hjælpemiddel, henter vi oplysninger fra din læge, eller speciallæge.
Har du tidligere fået bevilling på et personligt hjælpemiddel, behøver du blot ringe til Visitationen eller sende en mail, for at få tilsendt en ny bevilling.

Genbrugshjælpemidler

Hvis du søger om et genbrugshjælpemiddel, får du besøg af en visitator, som vurderer hvilket hjælpemiddel du har brug for.

Eksempler på kropsbårne hjælpemidler

 • Teststrimler og kanyler i forbindelse med diabetes
 • Kompressionsstrømper
 • Briller og kontaktlinser ved optisk medicinsk lidelse 
  - Der gives ikke tilskud til briller ved almindelig aldersbetinget synsnedsættelse, eller ved almindelig nedsættelse af synet ved nær- eller langsynet og bygningsfejl.
 • Proteser og skinner
  - Tandproteser kan ikke søges som et hjælpemiddel.
  - Ønsker du at søge om tilskud til tandprotese eller briller ved almindelig eller aldersbetinget synsnedsættelse, har du mulighed for at søge om udvidet helbredstillæg. Du kan benytte selvbetjeningsløsningen til højre.
 • Ortopædisk fodtøj og fodindlæg 
   - Du skal rette henvendelse til egen læge og få henvisning til en ortopædkirurg, før du søger om tilskud til fodtøj og fodindlæg.

Eksempler på genbrugshjælpemidler

 • Kørestol og rollator
 • Madrasser
 • Borde og stole
 • Små hjælpemidler som knive, gafler og skeer
 • Syns- og høretekniske hjælpemidler, som teleslynger, special-telefoner, lupper og læselamper.
  - Hvis du vil søge om syns- og høretekniske hjælpemidler, skal udfylde ansøgningsskema samt samtykkeerklæring som findes på Kommunikationscentrets hjemmeside. Det er Kommunikationscentret som foretager udredning i forhold til dit behov af valg af hjælpemidler.

Du kan også søge om hjælpemidler som forbrugsgoder.

Hvis dit hjælpemiddel går i stykker

Hvis dit hjælpemiddel går i stykker, skal du kontakte Visitationen.

Tilskud til hjælpemidler som er til arbejdsbrug, søges i Jobcentret, Virksomhedsservice.
Kontakt virksomhedskonsulent Joel Katznelson på telefon 47785465 mail joeka@halsnaes.dk eller virksomhedskonsulent Camilla Holm på telefon 47784255 mail caho@halsnaes.dk.

Snitfladekatalog

Kommunerne og Region Hovedstaden har sammen udarbejdet et snitfladekatalog, som beskriver hvem der skal bevilge og udlevere behandlingsredskaber og hjælpemidler. Formålet med snitfladekataloget er at beskrive og tydeliggøre ansvars fordelingen mellem regionen og kommunerne. 

Sidst opdateret 2. december 2016

Selvbetjening

Kontakt

Visitationen
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 43 44

Mandag-torsdag kl. 10-14
Fredag lukket

sundhed@halsnaes.dk

Kropsbårne hjælpemidler:
Cpr.nr.   1-15:
Telefon  47 78 43 14
Cpr.nr. 16-31:
Telefon 47 78 43 09