Hjemmehjælp

Visitation

Visitation

Visitationen er et tværfagligt team der skal sikre, at du får ydelser i overensstemmelse med det politisk fastlagte serviceniveau...
Kvalitetsstandarder for visitationen

Kvalitetsstandarder

Visitationen arbejder ud fra politisk godkendte kvalitetstandarder. Kvalitetsstandarderne indeholder oplysninger om, hvilke ydelser...
Aktiv hver dag

Hverdagstræning

Hverdagstræning - hverdagsrehabilitering
Hjemmehjælp

Personlig pleje og praktisk hjælp

Hjemmehjælp er personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet.
Frit leverandørvalg på ældreområdet

Frit leverandørvalg på ældreområdet

Du kan frit vælge leverandører der yder både personlig og praktisk hjælp

Særlig hjælp i forbindelse med alvorlig sygdom

Ønsker du at passe en nærtstående, som har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er kronisk eller langvarig...
Klagevejledning

Klagevejledning over visitationens afgørelser

Hvis du er utilfreds med Visitationens afgørelse, kan du klage til Ankestyrelsen.
Arresø solnedgang

Tilsynsrapport

Samlet tilsynsrapport for både den kommunale og de private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp
Få svar her