Kvalitetsstandarder for Visitationen

Visitationen arbejder ud fra politisk godkendte kvalitetstandarder. Kvalitetsstandarderne indeholder oplysninger om, hvilke ydelser du som borger i Halsnæs Kommune kan få hjælp til.

Hvert år bliver der udarbejdet 2 kataloger:

Vi har udarbejdet syv hæfter, der beskriver de forskellige aktiviteter og tilbud, der findes i kommunen. Hæfterne beskriver også kommunens politisk fastsatte serviceniveau. Formålet med hæfterne er at give dig og dine pårørende et overblik over kommunens forskellige tilbud og aktiviteter, samt hvilke muligheder der er for støtte og hjælp i Halsnæs Kommune.

  1. Dit ældre- og sundhedsområde

  2. Aktivitetstilbud og sundhed i hverdagen

  3. Rehabilitering, træning og genoptræning

  4. Hjælpemidler og velfærdsteknologi

  5. Personlig hjælp og pleje - og madservice, kronisk syge og døende

  6. Praktisk hjælp i hjemmet

  7. Beboer på plejecenter

Får du hjemmehjælp, har du ret til frit at vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp. Der kan skiftes leverandør med 14 dages varsel eller efter nærmere aftale. Du kan godt modtage hjælp fra flere leverandører samtidig.

Sidst opdateret 8. august 2017

Kontakt

Visitationen
Rådhuspladsen 1 
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 43 44 

Mandag-torsdag kl. 10-14
Fredag lukket

sundhed@halsnaes.dk

Få svar her