Visitation

Visitationen er et tværfagligt team der skal sikre, at du får indsatser i overensstemmelse med det politisk fastlagte serviceniveau i Halsnæs Kommune og lov om social service. Dette sker altid med baggrund i en individuel funktionsvurdering.

Visitationen visiterer til følgende ydelser

Du er velkommen til at kontakte Visitationen.

Der kan i øjeblikket være ventetid på nogle indsatser. Yderligere oplysninger om ventetider kan fås ved henvendelse til Visitationen.

 

Sidst opdateret 24. oktober 2017

Kontakt

Visitationen
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 43 44

Mandag-torsdag kl. 10-14

sundhed@halsnaes.dk

Borgerservice
Kropsbårne hjælpemidler og støtte til bil:

Fødselsdag fra den 1. - 15.
Telefon 47 78 43 14
Fødselsdag fra den 16. - 31.
Telefon 47 78 43 09

mail@halsnaes.dk