Visitation

Visitationen er et tværfagligt team der skal sikre, at du får ydelser i overensstemmelse med det politisk fastlagte serviceniveau i Halsnæs Kommune og lov om social service. Dette sker altid med baggrund i en individuel funktionsvurdering.

Der kan i øjeblikket kan være ventetid på nogle indsatser. Yderligere oplysninger om ventetider kan fås ved henvendelse til Visitationen.

Visitationen visiterer til følgende ydelser

Du er velkommen til at kontakte Visitationen.

 

Sidst opdateret 30. august 2016

Kontakt

Visitationen
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 43 44

Mandag-torsdag kl. 10-14
Fredag lukket

sundhed@halsnaes.dk

Kropsbårne hjælpemidler og støtte til bil:
Cpr.nr. 1-15:
Telefon 47 78 43 14
Cpr.nr. 16-31:
Telefon 47 78 43 09