Kørselsordninger

Udsigt fra Knud Rasmussens hus i Hundested

Handicapkørsel

Er du bevægelseshæmmet og ikke kan benytte offentlige trafiktilbud, kan du søge om handicapkørsel.
Stetoskop

Befordring

Du kan blive kørt til læge eller nærmeste speciallæge, hvis du opfylder en række kriterier.

Individuel befordring

Har du behov for et eget transportmiddel pga. varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge tilskud til dette.
Få svar her