Livets afslutning

Kirkegården på Vinderød Kirke

Dødsfald og begravelse

Dødsfald anmeldes til kirkekontoret i det sogn hvor afdøde havde bopæl. Det er oftest bedemanden, der gør dette.
Grene på asfalt

Pleje af døende

Ønsker du at passe en nærtstående som ønsker at dø hjemme, kan du som pårørende søge plejevederlag.