Plejevederlag til pårørende som passer døende

Ønsker du at passe en nærtstående som ønsker at dø hjemme, kan du som pårørende søge plejevederlag.

For at få bevilget plejevederlag skal følgende punkter være opfyldt:

  • En læge skal have vurderet, at der ikke er udsigt til helbredelse
  • Efter en lægelig vurdering skal prognosen for levetid være kort – skønnet til 2-6 måneder
  • Den døende må ikke have ophold på sygehus eller hospice
  • Den døende må ikke bo i en plejebolig eller lignende
  • Den døende er plejekrævende
  • Den døende skal være indforstået med, at der etableres et plejeforhold
  • Der skal foreligge en ansøgning, som er underskrevet af både den døende samt modtageren af plejevederlaget

Der er ingen tidsgrænse for, hvor længe orloven kan vare. Der kan gives plejevederlag så længe lovens betingelser er opfyldt. Midlertidig kortvarigt indlæggelse på sygehus, hospices eller lignende medfører ikke ophør af plejeorlov. 

Hvis den døende vedvarende er indlagt på hospitalet eller på hospices, bor i plejebolig og lignende, kan der ikke ydes plejevederlag.

Ansøgning

Ansøgning om plejevederlag sker til den kommune, plejeforholdet ønskes etableret i. Bor din pårørende i Halsnæs Kommune, skal ansøgningsskemaet sendes til Visitationen. Du finder ansøgningsskemaet under selvbetjening her på siden.

Du kan læse mere om plejevederlag på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.

Sidst opdateret 7. december 2016

Selvbetjening

Kontakt

Visitationen
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 43 44

Mandag-torsdag kl. 10-14
Fredag lukket

sundhed@halsnaes.dk

Få svar her