Pension

Folkepension

Du får et brev fra Udbetaling Danmark to måneder før, du fylder 65 år. Her står der, at du nu kan søge folkepension.

Førtidspension

En førtidspension er en pension, der gives til mennesker, som af fysiske, psykiske eller sociale grunde ikke kan arbejde og dermed...

Helbredstillæg

Der findes en række tillæg til folkepensionister. Du skal selv søge om tillæggene. Din indkomst og formue har betydning for, hvilke...
Miljø

Personlige tillæg

Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de...

Fleks- og Pensionssamråd

Halsnæs Kommunes Fleks- og Pensionssamråd træffer på byrådets vegne afgørelse om førtidspension og visitation til fleksjob samt...