Aktivitets og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud er for borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan arbejde, men har behov for på anden vis at deltage i socialt fællesskab og udfolde sig sammen med andre.

Damer væver sammen

Hvem kan søge?

Du kan søge om et aktivitets- og samværstilbud, hvis du på grund af nedsat arbejdsevne ikke kan deltage i andre beskæftigelses- og fritidstilbud - heller ikke beskyttet beskæftigelse.

Tilbuddets indhold

Et aktivitets- og samværstilbud skal være med til at opretholde eller forbedre dine personlige færdigheder og livsvilkår.
Aktivitets- og samværstilbud kan foregå i eksempelvis dagcentre/daghjem, klubber, væresteder og sociale caféer.
Tilbuddet vil være tilpasset dine behov, og kan indeholde træning i dagligdags funktioner, sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter. Aktiviteterne kan også have fokus på at forebygge udviklingen af yderligere sociale problemer. 

Økonomi

Tilbuddet er gratis for dig. Du skal dog betale for udflugter og materialer, som ikke medgår til en produktion.

Lovgrundlag

Bevilling af et aktivitets- og samværstilbud sker efter Servicelovens § 104:
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til at opretholde eller forbedring af personlige færdigheder eller livsvilkårene.”

Kvalitetsstandard

Du kan læse mere om målgruppe, indhold, omfang og tildeling af aktivitets- og samværstilbud i Halsnæs Kommunes kvalitetsstandarder for Voksen og Handicap. Du er velkommen til at henvende dig til Voksen- og Handicapafdelingen, hvis du har spørgsmål til kvalitetsstandarderne.

Hvor skal jeg henvende mig?

Hvis du mener, at du har behov for et aktivitets- og samværstilbud, skal du henvende dig til Voksen- og Handicaprådgivningen. Du kan læse mere om rådgivning og ansøgning.

Sidst opdateret 27. april 2017

Selvbetjening

Kontakt

Voksen- og Handicapafdelingen

Voksen- og handicaprådgivere

Jytte L. Andersen
Telefon 47 78 42 40
jyla@halsnaes.dk 

Anne-Sophia Borbiconi
Telefon 47 78 42 06
asob@halsnaes.dk

Susan Normann Nielsen
Telefon 47 78 42 46
snni@halsnaes.dk

Grethe Nielsen
Telefon 47 78 42 34
grni@halsnaes.dk

Birgitte Bjørre
Telefon 47 78 42 50
bibj@halsnaes.dk

Birgitte Hoff Johansen
Telefon 47 78 42 44
bihoj@halsnaes.dk

Anette Løvschal
Telefon 47 78 42 45
anel@halsnaes.dk

Inger Danø
Telefon 47 78 42 33
inda@halsnaes.dk

Louise Aarrestrup
Telefon 47784118
lovia@halsnaes.dk

Vibeke Normann
Telefon 47784368
vibno@halsnaes.dk

Juridisk Konsulent
Jacob Schjøtt
Telefon 61 24 55 13
jasc@halsnaes.dk

Leder af Handicap og Voksenafdelingen
Marianne Brogaard Mandal
Telefon 47 78 42 20
mabma@halsnaes.dk