Efterværn

Efterværn skal bidrage til en god overgang til selvstændig voksentilværelse for unge i alderen 18-22 år - blandt andet med fokus på uddannelse, beskæftigelse og selvstændig bolig.

Hvem kan søge?

Du kan søge om efterværn, hvis du indtil dit 18. år har været anbragt udenfor hjemmet eller har haft en fast kontaktperson.
Der skal være en forventning om, at du fortsat kan udvikle dig mod en selvstændig voksentilværelse.
Hvis du senere fortryder at have sagt nej til efterværn eller du igen får behov for støtte, kan du søge om at få støtte, indtil du bliver 23 år.

Tilbuddets indhold

Hvis du har været anbragt udenfor hjemmet indtil dit 18. år, er der flere muligheder for efterværn. Det kan for bestå i:
• Opretholdelse af anbringelsen
• En fast kontaktperson
• En udslusnings-ordning i det hidtidige anbringelsessted
• Andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse.

Hvis du har haft en kontaktperson frem til du blev 18, kan efterværn bestå i at opretholde kontaktperson-ordningen.

Indholdet i efterværn vil have fokus på at understøtte din overgang til en selvstændig voksentilværelse. Det kan typisk være at støtte dig i at gennemføre uddannelse eller blive introduceret på arbejdsmarkedet, få en selvstændig tilværelse, få et netværk og at få styr på praktiske ting (økonomi, holde bolig, kost mv.).

Økonomi

Efterværn er gratis for dig.
Når du får efterværn i form af døgnophold, vil der være en egenbetaling til kost og logi, hvis du har et forsørgelsesgrundlag.

Lovgrundlag

Bevilling af efterværn sker efter Servicelovens § 76.

Kvalitetsstandard

Du kan læse mere om målgruppe, indhold, omfang og tildeling af efterværn i Halsnæs Kommunes kvalitetsstandarder for Voksen og Handicap. Du er velkommen til at henvende dig til Voksen- og Handicapafdelingen, hvis du har spørgsmål til kvalitetsstandarderne.

Hvor skal jeg henvende mig?

Hvis du mener, at du har behov for efterværn, skal du henvende dig til Voksen- og Handicaprådgivningen. Du kan læse mere om rådgivning og ansøgning.

Sidst opdateret 27. april 2017

Selvbetjening

Kontakt

Voksen- og Handicapafdelingen

Voksen- og handicaprådgivere

Jytte L. Andersen
Telefon 47 78 42 40
jyla@halsnaes.dk 

Anne-Sophia Borbiconi
Telefon 47 78 42 06
asob@halsnaes.dk

Susan Normann Nielsen
Telefon 47 78 42 46
snni@halsnaes.dk

Grethe Nielsen
Telefon 47 78 42 34
grni@halsnaes.dk

Birgitte Bjørre
Telefon 47 78 42 50
bibj@halsnaes.dk

Birgitte Hoff Johansen
Telefon 47 78 42 44
bihoj@halsnaes.dk

Anette Løvschal
Telefon 47 78 42 45
anel@halsnaes.dk

Inger Danø
Telefon 47 78 42 33
inda@halsnaes.dk

Louise Aarrestrup
Telefon 47784118
lovia@halsnaes.dk

Vibeke Normann
Telefon 47 78 43 68
vibno@halsnaes.dk

Juridisk Konsulent
Jacob Schjøtt
Telefon 61 24 55 13
jasc@halsnaes.dk

Leder af Handicap og Voksenafdelingen
Marianne Brogaard Mandal
Telefon 4778 42 20
mabma@halsnaes.dk

 


Få svar her