Erhvervspanel

Erhvervspanelet er en af de måder, som Halsnæs Kommune er i dialog med erhvervslivet på. Dialogen går begge veje og er så konkret, at panelets medlemmer også kommer med forslag til tiltag, som kan styrke væksten. Panelet er ikke strengt fokuseret på erhvervsudvikling, men retter sig også mod bosætning og turismefremme.

Formål
Erhvervspanelet i Halsnæs Kommune skal rådgive Halsnæs Kommune om samspil med erhvervslivet, og hvordan kommunen bedst fremmer rammerne for vækst.

Kommunens erhvervspanel skal være retningsgivende for arbejdet med kommunens brændende platform for vækst. Herunder erhvervslivets rammer, udvikling af arbejdspladser og udvikling i turismen.

Rolle
Erhvervspanelets medlemmer skal fungere som ambassadører for kommunen blandt det øvrige erhvervsliv i og udenfor kommunen.
Erhvervspanelet skal yde kvalificeret rådgivning af Halsnæs Kommune om opnåelse af kommunes mål i de brændende platforme.

Opgaver
Halsnæs Kommunes erhvervspanel

 • giver handlingsrettet feedback på kommunens erhvervsrettede aktiviteter
 • kvalificerer den kommunale vækststrategi ved at give indspil til vækstinitiativer i kommunens væksthandleplan
 • har selv mulighed for at drøfte og præsentere fremtidige initiativer, der vil kunne styrke væksten
 • medvirker til at implementere vision og strategi for Halsnæs Kommune
 • udvider kommunens netværk og peger på, hvor kommunen kan finde de rette partnere og ressourcer til løft af konkrete indsatser

Udvalget for Vækst og Erhverv udstikker rammer for behandling af ansøgninger fra Erhvervs- og Turismefremmepuljen. Er der tale om principielle afgørelser kan administrationen vælge at forelægger sagen for erhvervspanelet til udtalelse.

Medlemmer

(Nyt billede på vej)

 • Carsten Kristensen, F5 repræsentant og Direktør Halsnæs Ejendomsservice ApS.

 • Peter Fjeldal, F5 og Adm. Dir. Halsnæs Mediecenter A/S

 • Benny Loft

 • Christian Warre, Hundested Sandskulpturfestival

 • Steffen Jensen, Borgmester

 • Charlotte Grænge, Danske Bank

 • Jens Henriksen, Hundested Sandskulpturfestival

 • John Rydahl, Direktør Tømreentreprisen A/S

 • Ulrik Münster-Swendsen, Leder af Kulturhus Gjethuset


Sidst opdateret 22. februar 2018

Kontakt

Søren Würtz 
Vækst og Udviklingskonsulent
Telefon 41 60 60 52 
soewu@halsnaes.dk

Få gratis sparring!

Få sparring i Væksthus Hovedstadsregionen

Tilmeld Nyhedsmail

Læs om arbejdslivet i Halsnæs

case stories om erhvervslivet i halsnøs
Arbejdslivet i Halsnæs


Følg os på Facebook!

Like os på Facebook