Erhvervspanel

Erhvervspanelet er en af de måder, som Halsnæs Kommune er i dialog med erhvervslivet på. Dialogen går begge veje og er så konkret, at panelets medlemmer også kommer med forslag til tiltag, som kan styrke væksten. Panelet er ikke strengt fokuseret på erhvervsudvikling, men retter sig også mod bosætning og turismefremme.

Erhvervspanel 2018

Formål
Erhvervspanelet i Halsnæs Kommune skal rådgive Halsnæs Kommune om samspil med erhvervslivet, og hvordan kommunen bedst fremmer rammerne for vækst.

Kommunens erhvervspanel skal være retningsgivende for arbejdet med kommunens brændende platform for vækst. Herunder erhvervslivets rammer, udvikling af arbejdspladser og udvikling i turismen.

Rolle
Erhvervspanelets medlemmer skal fungere som ambassadører for kommunen blandt det øvrige erhvervsliv i og udenfor kommunen.
Erhvervspanelet skal yde kvalificeret rådgivning af Halsnæs Kommune om opnåelse af kommunes mål i de brændende platforme.

Opgaver
Halsnæs Kommunes erhvervspanel

 • giver handlingsrettet feedback på kommunens erhvervsrettede aktiviteter
 • kvalificerer den kommunale vækststrategi ved at give indspil til vækstinitiativer i kommunens væksthandleplan
 • har selv mulighed for at drøfte og præsentere fremtidige initiativer, der vil kunne styrke væksten
 • medvirker til at implementere vision og strategi for Halsnæs Kommune
 • udvider kommunens netværk og peger på, hvor kommunen kan finde de rette partnere og ressourcer til løft af konkrete indsatser

Udvalget for Vækst og Erhverv udstikker rammer for behandling af ansøgninger fra Erhvervs- og Turismefremmepuljen. Er der tale om principielle afgørelser kan administrationen vælge at forelægger sagen for erhvervspanelet til udtalelse.

Medlemmer

 • John Rydahl, Tømrer og medejer af Tømrerentreprisen A/S

 • Martin Thomsen,  Executive Vice President – CFO, Mille Food A/S

 • Torben Lauridsen, Købmand og medejer af Spar Købmand  

 • Jan Lehmann, ‎Managing Director, Knudsen Plast A/S

 • Mette Bentzen, Møbelsnedker og medejer af Egeværket I/S

 • Jens Henriksen, medejer af Hundested Sandfestival ApS

Sidst opdateret 14. august 2018

Kontakt

Søren Würtz 
Konstitueret leder i Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv
Telefon 41 60 60 52 
soewu@halsnaes.dk

Få gratis sparring!

Få sparring i Væksthus Hovedstadsregionen

Tilmeld Nyhedsmail

Læs om arbejde i Halsnæs på:

Vi elsker Halsnæs logo 

Historier om:
Arbejdslivet i Halsnæs