Udbud - Lynæs Havnevej 15A

Offentligt udbud af Lynæs Havnevej 15A, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune udbyder matr.nr. 10, 12 a og del af 13 a, Lynæs By, Torup, beliggende Lynæs Havnevej 15 A, 3390 Hundested, til salg i offentligt udbud. Det samlede areal andrager ca. 3.043 m2 heraf ca. 1.195 m2 bebygget med erhvervsbygninger.

På grunden ligger erhvervsbygninger ejet af tredjemand. Ejer af erhvervsbygningerne og ejer af nærværende grundareal har indgået tidsbegrænset grundlejeaftale. Aftalen er uopsigelig og udløber endeligt den 31.12.2037. 

Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24.06.2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Halsnæs Kommune forbeholder sig ret til at vælge frit imellem buddene eller forkaste alle de indkomne bud.

Grunden sælges med en mindstepris på 800.000,- kr..

Indkomne bud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

Bud skal afgives skriftligt med oplysning om buddets størrelse.

Buddet sendes/afgives i lukket kuvert adresseret til: Halsnæs Kommune, Ejendomscentret, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk. Att.: Ejendomskonsulent Simon Petersen.

Kuverten skal tillige være tydeligt mærket ”Tilbud Lynæs Havnevej – Må ikke åbnes”.

Budfrist: 2. november 2017. 

Kort over Lynæs Havnevej 15A

Købsaftale Lynæs Havnevej 15A.

Kortlægning af jordforurening.

Bekendtgørelse om offentlige udbud ved salg af kommunens faste ejendomme

 

Sidst opdateret 3. november 2017