Udbud toiletbygning på Hundested Havn

Toiletbygning på Hundested Havn udbydes til salg

Halsnæs Kommune udbyder toiletbygning på matr. nr. 1 p Hundested by, beliggende Ndr. Beddingsvej 15, til salg i offentligt udbud. Bygningen er på ca. 13 m2 og indeholder 1 handicaptoilet og 1 almindeligt toilet. Matriklen ejes af Hundested Havn I/S.

Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24.6.2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Toiletbygningen sælges uden en mindstepris.

Bygningen må kun anvendes til toiletbygning med offentlig adgang.

Halsnæs Kommune forbeholder sig ret til at vælge frit imellem tilbuddene eller forkaste alle de indkomne tilbud.

Indkomne tilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

Tilbud skal afgives skriftligt på den af Halsnæs Kommune udfærdigede tilbudsblanket med oplysning om tilbudspris. Blanketten findes på Halsnæs Kommunes hjemmeside.

Tilbuddet sendes/afgives i lukket kuvert adresseret til: Halsnæs Kommune, Ejendomscentret, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk. Att.: Juridisk konsulent Niels Jørgen Larsen.

Kuverten skal tillige være tydeligt mærket ”Tilbud Toiletbygning – Må ikke åbnes”.

Budfrist: 7. juni 2018 kl. 12.00.

Tilbudsblanket

Købsaftale

Tegning af toilet

Foto af toilet

Oversigtskort

 
Sidst opdateret 23. maj 2018

Selvbetjening

Kontakt