Aktuelle udbud

Et udpluk af større opgaver vedrørende levering af varer og tjenesteydelser, som kommunen sender i udbud, bliver løbende annonceret her.

Foto: Nicolai Perjesi

Offentligt EU-udbud af bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af ny folkeskole i Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune inviterer herved alle kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på bygherrerådgivning.

Udbuddet gennemføres efter afsnit II i Udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015). 

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og som opfylder mindstekravene til egnethed, kan afgive tilbud.   

Udbuddet omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af en ny folkeskole.

Tildeling af aftalen vil ske på grundlag af "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på baggrund af "det bedste forhold mellem pris og kvalitet"

Aftalen forventes at starte den 17. juli 2018 og skolen forventes pt. færdig til brug august 2021.

Tilbudsfrist: Tirsdag den 26. juni 2018 kl.12:00

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: https://my.mercell.com/permalink/86165010.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger. 

Udbud af hårde hvidevarer

13 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland samt Rudersdal Kommune er gået sammen om at udbyde hårde hvidevarer til henholdsvis husholdningsbrug og semiprofessionelt brug.

Udbuddet omfatter levering, montering og installation samt servicering og reparation af hårde hvidevarer til kommunernes institutioner, heriblandt plejehjem, skoler og vuggestuer mv. De deltagende kommuner har tilsammen flere hundrede institutioner.

Udbuddet er opdelt i to delaftaler:

  1. Hårde hvidevarer til husholdningsbrug, inklusiv små elektriske apparater som fx brødristere og el-kedler.

  2. Hårde hvidevarer, semiprofessionelle

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på delaftale 1, delaftale 2 eller begge delaftaler.

Kontraktperiode:

Kontraktstart er 01-09-2018.

 

Udbudstype:

Offentligt udbud efter Udbudslovens §§56-57.

 

Tildelingskriterier:

Ordregiver gennemgår tilbuddene for at finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af kriteriet pris.

 

Ansøgningsfrist:

Tilbudsfristen er d. 4. juni 2018 kl. 12:00

 

Spørgefrist: d. 23. maj 2018 kl. 12:00

 

Materiale:

 

Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

 

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S via dette link:

 

https://permalink.mercell.com/85073733.aspx

 

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet "Show interest ".

 

Udfyld en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S.

Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

  

Halsnæs Kommunes ejendomscenter vil løbende udbyde forskellige drift- og vedligeholdelsesopgaver på de kommunale ejendomme.

Alt afhængig af opgavernes omfang, størrelse og karakter bliver opgaverne udbudt enten i fagentrepriser, hovedentrepriser eller i enkelte tilfælde totalentrepriser.

 

Entreprenører, som gerne vil inviteres til at byde på Ejendomscenterets drift- og vedligeholdelsesopgaver, er velkommen til at skrive til

mail@halsnaes.dk 

Mærk mailen med: Ejendomscenteret – bygningsvedligeholdelsesopgaver.
Skriv gerne hvilke typer af arbejdsopgaver dit firma ønsker at byde ind på.

Sidst opdateret 30. maj 2018

Kontakt

Svend Friis Bak
Indkøbskonsulent
Telefon 47 78 40 46
svefb@halsnaes.dk

Gert Eriksen
Senior indkøbskonsulent
Telefon 47 78 40 07
geree@halsnaes.dk

Trine Sommer
Udbudskonsulent
Telefon 47 78 48 21
triso@halsnaes.dk