Aktuelle udbud

Et udpluk af større opgaver vedrørende levering af varer og tjenesteydelser, som kommunen sender i udbud, bliver løbende annonceret her.

Foto: Nicolai Perjesi

Udbud af kompressionshjælpemidler 

PÅ vegne af Indkøbsfællesskab Nordsjælland udbyder Ballerup Kommune kompressionshjælpemidler.

Kontraktperiode:
Kontrakten forventes at starte den 01.10.2017 og udløber 30.09.2020 med mulighed for en option på 1 år.

Udbudstype:
Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015).

Omfang:
Nærværende udbud er ikke opdelt i delaftaler. Det samlede forbrug i aftalens løbetid forventes at udgøre ca. 20. mio. kr. ekskl. moms.
Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for Ordregiver.

Tildelingskriterier:
Tildeling af rammeaftale vil ske på grundlag af "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på baggrund af "det bedste forhold mellem pris og kvalitet".

Tilbudsfrist:
23.06.2017 kl. 12.00

Udbudsmateriale:
Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S: http://permalink.mercell.com/69114344.aspx

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet "Jeg ønsker adgang".

Udfyld en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S.
Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.


Udbud af hårde hvidevarer

13 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland samt Rudersdal Kommune er gået sammen om at udbyde hårde hvidevarer til henholdsvis husholdningsbrug og semiprofessionelt brug.

Udbuddet omfatter levering, montering og installation samt servicering og reparation af hårde hvidevarer til kommunernes institutioner, heriblandt plejehjem, skoler og vuggestuer mv. De deltagende kommuner har tilsammen flere hundrede institutioner.

Udbuddet er opdelt i to delaftaler:

 1. Hårde hvidevarer til husholdningsbrug, inklusiv små elektriske apparater som fx brødristere og elkedler.

 2. Hårde hvidevarer, semiprofessionelle

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på delaftale 1, delaftale 2 eller begge delaftaler.

Kontraktperiode:

Kontraktstart er 14-11-2017.

 

Udbudstype:

Offentligt udbud efter Udbudslovens §§ 56-57.

 

Tildelingskriterier:

Ordregiver gennemgår tilbuddene for at finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af kriteriet pris.

 

Ansøgningsfrist:

Tilbudsfristen er den 16. august 2017 kl. 12

Spørgefrist: den 3. august 2017 kl. 12

 

Materiale:

 

Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S via dette link:

 

https://permalink.mercell.com/71189124.aspx

 

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet "Show interest ".

 

Udfyld en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S.

Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.


Udbud af diverse vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger

Halsnæs Kommunes Ejendomscenter planlægger i løbet af 2017 at udbyde nedenstående større drift- og anlægsarbejder. Udbuddene vil primært være fagentrepriser i underhåndsbud. 

 1. Beton specialist: Beton reparationer på facaderne. Halsnæs Rådhus, Rådhuspladsen 1, Frederiksværk.
 2. Facadespecialist og anlæg/murer: Algeafrensning og forsegling af facader og udskiftning af udvendig betontrappe. Frederiksværk Bibliotek, Torvet 41, Frederiksværk.
 3. El: Udskiftning af grundbelysning i den gamle del af huset. Kregme Børnehus, Ølstedvej 24, Ølsted.
 4. Gulv, tømrer, maler, vvs og el: Renovering af toiletkerner i den gamle del af huset. Kregme Børnehus, Hovedgaden 25, Ølsted.
 5. Maler: Maling af udvendigt træværk. Hvideklint, Parkovsvej 9, Frederiksværk.
 6. Murer: Facaderenovering og udskiftning af dør. Gubben, Nørregade 11B, Hundested.
 7. Murer: Opretning af huset. Turbinehus (gammel vandmølle), Torvet 49-51, Frederiksværk.
 8. Murer: Facaderenovering efter gamle traditioner. Krudtværksområdet flere bygninger, Frederiksværk.
 9. Tømrer: Udskiftning af vinduer i blok A. Arresø Skole, Hovedgaden 2, Ølsted.
 10. Tømrer, gulv, maler, vvs og el: Gennemrenovering af Multisal, med isolering af gulv, gulvarme, gulv, vinduer og døre. Paraplyen, Jernbanegade 2A, Frederiksværk.
 11. Ventilation: Udskiftning af ventilationsanlæg. Ungehuset, Krudtværksalléen 7, Frederiksværk.
 12. Ventilation: Opretning af ventilation. Familiehuset, Vognmandsgade 12, Frederiksværk.
 13. Ventilation: Nyt ventilationsanlæg til administrationen. Melby Skole, Melbyvej 134A, Melby.

Spørgsmål til ovenstående opgaver kan sendes til Tina Kipper på e-mail: tiki@halsnaes.dk


Sidst opdateret 12. juli 2017

Kontakt

Svend Friis Bak
Indkøbskonsulent
Telefon 47 78 40 46
svefb@halsnaes.dk

Gert Eriksen
Senior indkøbskonsulent
Telefon 47 78 40 07
geree@halsnaes.dk

Trine Sommer
Udbudskonsulent
Telefon 47 78 48 21
triso@halsnaes.dk