Aktuelle udbud

Et udpluk af større opgaver vedrørende levering af varer og tjenesteydelser, som kommunen sender i udbud, bliver løbende annonceret her.

Foto: Nicolai Perjesi

12 kommuner er gået sammen om at udbyde urologiprodukter

12 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland er gået sammen om at udbyde urologiprodukter.

Udbuddet omfatter levering af urologiprodukter bevilliget efter Servicelovens § 112 og i mindre omfang køb af urologiprodukter til kommunernes egne sygeplejersker, sygeplejedepoter, plejecentre og lignende til behandling efter Sundhedsloven.

Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud hvor det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på grundlag af tildelingskriteriet pris.

Der vil efter endt udbudsproces blive indgået rammeaftale med én leverandør.

Procedure

Ordregiver har valgt at gennemføre udbuddet digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

Udbudsmaterialet kan rekvireres gennem Mercell via dette link:

https://permalink.mercell.com/83909395.aspx

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet "Meld din interesse ".

Hvis ikke du er licenshaver hos Mercell, skal du udfylde en registrering af dit firma. Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Når du har foretaget registreringen kan du se udbudsmaterialet, og alle relevante informationer om krav til deltagelse, tilbudsfrist osv.

Tilbudsfrist

15. maj 2018, kl. 12.00.

 

Begrænset EU-udbud af bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole 

Halsnæs Kommune inviterer herved alle kvalificerede ansøgere til at ansøge om at blive prækvalificeret, til at afgive tilbud på bygherrerådgivning.

Udbuddet gennemføres efter afsnit II i Udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015). 

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvilket indebærer, at alene ansøgere, der prækvalificeres hertil, har ret til at afgive tilbud.  

Udbuddet omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af en ny folkeskole.

Tildeling af aftalen vil ske på grundlag af "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på baggrund af "det bedste forhold mellem pris og kvalitet"

Aftalen forventes at starte den 25. juni 2018 og skolen forventes pt. færdig til brug august 2021.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 23. april 2018 kl.12:00

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: https://permalink.mercell.com/81239715.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger. 

 

Halsnæs Kommunes ejendomscenter vil løbende udbyde forskellige drift- og vedligeholdelsesopgaver på de kommunale ejendomme.

Alt afhængig af opgavernes omfang, størrelse og karakter bliver opgaverne udbudt enten i fagentrepriser, hovedentrepriser eller i enkelte tilfælde totalentrepriser.

 

Entreprenører, som gerne vil inviteres til at byde på Ejendomscenterets drift- og vedligeholdelsesopgaver, er velkommen til at skrive til

mail@halsnaes.dk 

Mærk mailen med: Ejendomscenteret – bygningsvedligeholdelsesopgaver.
Skriv gerne hvilke typer af arbejdsopgaver dit firma ønsker at byde ind på.

Sidst opdateret 17. april 2018

Kontakt

Svend Friis Bak
Indkøbskonsulent
Telefon 47 78 40 46
svefb@halsnaes.dk

Gert Eriksen
Senior indkøbskonsulent
Telefon 47 78 40 07
geree@halsnaes.dk

Trine Sommer
Udbudskonsulent
Telefon 47 78 48 21
triso@halsnaes.dk