Folkeoplysningssamrådet

Halsnæs Kommune har jf. Folkeoplysningslovens § 35 stk. 2 nedsat et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter loven. Udvalget benævnes Folkeoplysningssamrådet og inddrages i sammenhænge, der har generel og overordnet betydning for den virksomhed, der modtager støtte under Folkeoplysningsloven.

Udvalgets opgaver

 • Folkeoplysningssamrådet inddrages specifikt:
 • Forud for vedtagelsen af eller ændringer i Folkeoplysningspolitikken
 • I forbindelse med høring om kommunens budgetforslag
 • I kommunens udarbejdelse/revision af regler for tilskud om den folkeoplysende virksomhed
 • I indstillinger til videre behandling af ansøgninger om støtte fra Udviklingspuljen
 • Som høringspart i sager på området af principiel og generel karakter
 • Ved godkendelse af frivillige folkeoplysende foreninger i Halsnæs Kommune
 • Ved behandling af ansøgninger til Materialepuljen, som Folkeoplysningssamrådet disponerer

Læs Folkeoplysningssamrådets forretningsorden her.

Udvalgets medlemmer:

 Folkeoplysningssamrådet sammensættes med repræsentation for følgende interessenter.

 • 2 repræsentanter fra Halsnæs Idrætsråd 2 repræsentanter fra Halsnæs Kulturelt Samråd
 • 2 repræsentanter fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
 • 2 repræsentanter fra aftenskoleområdet 1 repræsentant fra Halsnæs Kommune

Ovennævnte interessenter udpeger selv deres repræsentanter til udvalget herunder fastsætter disses funktionsperiode i udvalget.

Folkeoplysnings- og Materialepuljen:

Folkeoplysningssamrådet disponerer over folkeoplysnings- og materialepuljen. Læs mere om puljen her.

Sidst opdateret 7. marts 2018

Kontakt

Ann-Dorte Laursen
Administrativ konsulent
Telefon 47 78 48 48
andl@halsnaes.dk 

Din guide til lokale oplevelser!

Link til Oplev Halsnaes