Styrelsesvedtægt og forretningsordener

Her finder du styrelsesvedtægten for Halsnæs Kommune samt Byrådets og hvert udvalgs egen forretningsorden.

Hver kommune skal have en styrelsesvedtægt, hvor der står, hvordan kommunen skal styres.
I styrelsesvedtægten for Halsnæs Kommune fremgår det bl.a.:

• hvor mange medlemmer, der er i Byrådet
• hvordan der skal indkaldes til byrådsmøder
• hvilke opgaver borgmesteren skal varetage
• hvilke udvalg, der skal nedsættes
• hvilke arbejdsopgaver disse udvalg skal varetage

Læs styrelsesvedtægten for Halsnæs Kommune.

Byrådet og hvert udvalg har deres egen forretningsorden: Forretningsordnerne lægges på hjemmesiden, når de er godkendt i de respektive udvalg.

Sidst opdateret 16. marts 2018

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk