Udvalgenes sammensætning

Her kan du se en oversigt over udvalgenes medlemmer samt hvert udvalgs politikområder.

I Halsnæs Kommune er der nedsat 7 udvalg, der beskæftiger sig med hvert sit politikområde.

I oversigten kan du se hvilke politikere, der sidder i de enkelte udvalg. I forretningsordnerne kan du læse mere om udvalgenes politikområder. - Der linkes til dette, når forretningsordnerne er klar.

 Udvalg
Økonomiudvalget
Steffen Jensen (A), formand
Torben Hedelund (A), næstformand
Anja Rosengreen (F)
Lisbet Møller (Ø)
Steen Hasselriis (V)
Michael Thomsen (V)
Thomas Møller Nielsen (V)

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse
Annette Westh (A),   
Jannik Haulik Jørgensen (A)
Helge Friis (A)
Anja Rosengreen (F)
Sune Raunkjær (V)
Frederik Germann (V)
Steen Hasselriis (V)

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud
Helge Friis (A)
Sarah Lindemann Thøgersen (A)
Annette Westh (A)
Olaf Prien (F)
Walter G. Christophersen (O)
Michael Thomsen (V)
Frederik Germann (V)

Udvalget for Ældre og Handicappede
Lisbet Møller (Ø)
Tommy Frøslev (A) 
Kirsten A. Lauritsen (A)
Torben Hedelund (A)
Gitte Hemmingsen (O)
Susan Eirfeldt (V)
Sune Raunkjær (V)

Udvalget for Miljø og Plan
Anja Rosengreen (F)
Helle Vibeke Lunderød (A)  
Torben Hedelund (A)
Jannik Haulik Jørgensen (A)
Thomas Møller Nielsen (V)
Steen Hasselriis (V)
Walter G. Christophersen (O)

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse
Michael Thomsen (V)
Kirsten A. Lauritsen (A)
Henrik Tolstrup (A)
Sarah Lindemann Thøgersen (A)
Tommy Frøslev (A)
Susan Eirfeldt (V)
Frederik Germann (V)

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati
Helle Vibeke Lunderød (A)
Henrik Tolstrup (A)
Annette Westh (A)
Olaf Prien (F)
Gitte Hemmingsen (O)
Susan Eirfeldt (V)
Sune Raunkjær (V)

 Børn- og Ungeudvalget
 Olaf Prien(F)
 Torben Hedelund (A)

Sidst opdateret 1. januar 2018

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk