Udvalgenes sammensætning

Her kan du se en oversigt over udvalgenes medlemmer samt hvert udvalgs politikområder.

I Halsnæs Kommune er der nedsat 6 udvalg, der beskæftiger sig med hvert sit politikområde.

I oversigten kan du se hvilke politikere, der sidder i de enkelte udvalg samt hvilke politikområder hvert udvalg beskæftiger sig med. I forretningsordnerne kan du læse mere om udvalgenes politikområder.

 Udvalg  Politikområde
Økonomiudvalget
Steen Hasselriis (V), formand
Walter G. Christophersen (O), næstformand
Thomas Møller Nielsen (V)
Ole S. Nielsen (O)
Helge Friis (A)
Steffen Jensen (A)
Torben Hedelund (A)
Administration
Øvrige udgifter
Finansiering
Beredskab

Udvalget for Vækst og Erhverv
Helge Friis (A), formand  
Sune Raunkjær (V), næstformand
Qasam Nazir Ahmad (Å)
Ole Wedel Nielsen (O)
Walter G. Christophersen (O)
Helle Vibeke Lunderød (A)
Peter Rohde (A)

Vækst
Beskæftigelse
Integration 
Erhverv (inkl. turisme)
Udvalget for Skole, Familie og Børn
Michael Thomsen (V), formand
Mette Kjerulf-Jensen (V), næstformand
Thomas Møller Nielsen (V)
Gitte Hemmingsen (O)
Kirsten A. Lauridsen (A)
Sarah Lindemann Thøgersen (A)
Anja Rosengreen (F)
Folkeskoler
Dagpasning
Familieområdet
 

 

Udvalget for Ældre og Handicappede
Ole S. Nielsen (O), formand
Gitte Hemmingsen (O), næstformand 
Mette Kjerulf-Jensen (V)
Sune Raunkjær (V)
Kirsten A. Lauritsen (A)
Torben Hedelund (A)
Lisbet Møller (Ø)

Ældre
Handicappede

Udvalget for Miljø og Teknik
Walter G. Christophersen (O), formand
Ole Wedel Nielsen (O), næstformand  
Michael Thomsen (V)
Jan Eriksen (V)
Steffen Jensen (A)
Annette Westh (A)
Lisbet Møller (Ø)

Veje
Grønne områder
Miljø
Kommunale ejendomme
          
Udvalget for Sundhed og Kultur
Annette Westh (A), formand 
Thomas Møller Nielsen (V), næstformand
Jan Eriksen (V)
Sarah Lindemann Thøgersen (A)
Peter Rohde (A)
Ole S. Nielsen (O)
Gitte Hemmingsen (O)
Sundhed
Kultur
Fritid
Børn- og Ungeudvalget
Sune Raunkjær (V), formand
Helle Vibeke Lunderød (A)
  

 

Sidst opdateret 2. oktober 2017

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk