Udvalget for Ældre og Handicappede

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i forhold til ældre og handicappede.

Dagsordener og referater med bilag til udvalgets møder finder du herunder.

På grund af overgangen til et nyt dagsordenssystem kan vi af tekniske grunde ikke vise dagsorden/referat som vanligt, men her er:
Referat  og tillægsreferat fra mødet den 14. juni 2017.

Sidst opdateret 27. juni 2017