Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for veje, grønne områder, miljø og kommunale ejendomme.

Dagsordener og referater med bilag til udvalgets møder finder du herunder. 

Referater fra perioden januar 2014 - maj 2017.

Sidst opdateret 3. juli 2017