Udvalget for Vækst og Erhverv

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for vækst, beskæftigelse, integration og erhverv (inkl. turisme).

Dagsordner og referater med bilag til udvalgets møder finder du herunder.

Referater fra perioden januar 2014 til maj 2017.

Sidst opdateret 10. oktober 2017