Budgetmateriale til høringDagsorden 13.09.2017 kl. 09:00

3. Forslag til budgethåndtag - Reduktionsforslag, drift

Sagens kerne

Der er udarbejdet reduktionsforslag på driften til den politiske budgetproces.

Af bilagene fremgår en samlet oversigt på udvalg og politikområder.

Endvidere fremgår de enkelte reduktionshåndtag hver for sig.

Bilag

Sidst opdateret 13. september 2017