Udvalget for Vækst og Erhverv

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for vækst, beskæftigelse, integration og erhverv (inkl. turisme).

Dagsordner og referater med bilag til udvalgets møder finder du herunder.

På grund af overgangen til et nyt dagsordenssystem kan vi af tekniske grunde ikke vise dagsorden/referat som vanligt, men her er:
Referat fra mødet den 12. juni 2017.

Sidst opdateret 27. juni 2017