OPHØRT 1/10-17 - § 17 stk. 4 udvalg - samspillet mellem Unge- og Kulturcentret, Stålsat By og Krudtværksområdet

§ 17 stk. 4 udvalg er politisk forankret, understøtter etablering af UKC og samspillet mellem brugere og erhvervslivet i Krudtværksområdet.

Krudtværksområdet


Udvalget er ikke et beslutningsudvalg og derfor tages der ikke egentlige referat fra møderne, men der sammenskrives opsamlinger, når det giver mening.

Dagsorden til møde den 20. september 2017
Dagsorden til 1. møde den 23. november 2016
Opsummering fra mødet den 23. november 2016
Dagsorden til 2. møde den 22. maj 2017 - invitation med nyhedsbrev

Udvalgets medlemmer:

Navn

Titel/organisation

Steen Hasselriis

Borgmester (V)

Mette Kjerulf-Jensen

Byrådsmedlem (V)

Ole Wedel Nielsen

Byrådsmedlem (O)

Annette Westh

Byrådsmedlem (A)

Sarah Lindemann Thøgersen

Byrådsmedlem (A)

Kirsten A. Lauritsen

Byrådsmedlem (A) og bestyrelsesmedlem for Ungdomsskolen

Helle Vibeke Lunderød

Byrådsmedlem (A) og formand for Frederiksværk Gymnasium

Kim Jørgensen

Direktør

Naja Sams

Hamza Zaman

Olivia Eskelund

Det Fælles Elevråd

Kaja Thorasdottir Søe

UKCs Ungeråd

Tanja Hollerup

Formanden for Musikskolens bestyrelse

Henrik Tolstrup

Formanden for Ungdomsskolens bestyrelse

Henrik Olsen

Formanden for Krudtværkets brugerforening

Michael Beck

Tømrer fra Erhvervslivet i Krudtværksområdet

Per Rudbæk

Medarbejder fra UKC/Ungdomsskolen (klubvirksomhed)

Helge Jørgensen

Frederiksværk Handel

Annette Aare

Formand for Ågalleriet

Helga Jensen

Kulturstøberiet/Carl E)

Frank Allan

Museumsinspektør

Pernille Hedehus

Leder af Ejendomscentret

Lene Baltzer

Projektleder på UKC

Rikke Romann

Projektleder Stålsat By

Anni Kær Pedersen

Leder af Vækst og Udvikling

Annemette Nielsen

Leder af Kultur og Idræt

Nina Wittendorf Pedersen

Leder af UKC

Henrik Simon Simonsen

Leder af Musikskolen

Ulla Schødt

Pædagogisk konsulent

Lone Larsen Kofoed

Lærer i 10. klasse

Charlotte Scheel

Stålsat By


Sidst opdateret 2. oktober 2017

Selvbetjening

Kontakt

Rikke Romann
Byggesagsbehandler
47 78 44 69
rirom@halsnaes.dk