Udvalget for Vækst og Erhverv

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for vækst, beskæftigelse, integration og erhverv (inkl. turisme).

Dagsordner og referater med bilag til udvalgets møder finder du herunder.

Sidst opdateret 17. maj 2016