Høringer

De offentlige høringer er din mulighed for at få indflydelse. Her kan du læse om aktuelle høringer og dine muligheder for at give høringssvar.

Når du skriver dit høringssvar, skal du være opmærksom på:

  • Dit høringssvar skal indeholde en præcis henvisning til, hvilken høring du forholder dig til.
  • Dit høringssvar er offentligt og kan blive offentliggjort.
  • Du vil normalt ikke få et direkte svar på dit høringssvar.
  • Under den aktuelle høringssag kan du se, hvem du skal sende dit høringssvar til.
  • Efter høringsperiodens udløb vil området samle de indkomne høringssvar, og dit høringssvar vil indgå i den videre sagsbehandling.

 

Aktuelle høringer
 

Ændring af vilkår i miljøgodkendelse for Sverkilstrupvej 56, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune har truffet afgørelse om ændring af vilkår 8 i miljøgodkendelse for husdyrproduktion på Sverkilstrupvej 56, 3390 Hundested, 3390 Hundested.

 

Klagefristen udløber den 18. april 2017.

 

Du kan se afgørelsen og klagevejledning herLandzonetilladelse til ombygning af sommerhus på Auderødvej 6

Klagefrist til den 31. januar 2017

Halsnæs kommune har jf. planlovens § 35 besluttet at give landzonetilladelse til en ombygningen af et eksisterende sommerhus på ejendommen 
matr.nr. 9d Auderød By, Kregme beliggende, Auderødvej 60.

Du kan se afgørelsen med klagevejledning her. 

    
Høring om forslag til reguleringsprojekt for Lisevanggrøften – nye spunsvægge

Halsnæs Byråd besluttede den 20. december at fremme forslaget til regulering af Lisevanggrøften. Forslaget sendes derfor i høring. Læs mere om projektet i høringsbrevet og bilagene. Den pågældende vandløbsstrækning er sydvest for Liselejevej og nordøst for Engholmsvej.

Høringssvar skal være modtaget af Halsnæs Kommune den 31. januar 2017

Høringsbrev
Byrådsbeslutning
Forslag til reguleringsprojekt
Bilag A – principtværsnit
Bilag B – tværsnit ved 1 m vand i grøften 

Oprettelse af vandråd

Folketinget har den 19. december vedtaget loven om oprettelse af vandråd. Foreninger og organisationer, der arbejder med beskyttelse eller benyttelse af vandløb kan bede om oprettelse af vandråd og indstille medlemmer. Der forventes oprettelse af to vandråd, der omfatter Halsnæs Kommune. Ét for vandoplandet til Isefjord og Roskilde Fjord og ét for vandoplandet til Øresund. Fristen er den 9. januar 2017 med indstilling per mail til mail@halsnaes.dk.

Interesserede foreninger og organisationer har frist til og med 9. januar 2017.

  • Vandråd for Hovedvandopland for Isefjord og Roskilde Fjord samt
  • Vandråd for Hovedvandopland Øresund

 Se mere i linket til brevet her.

Høring om forslag til kommuneplantillæg nr. 21 for Gl. Kregme Skole

Høringsperioden er fra den 8. december til den 3. februar 2017

Forslag til Kommuneplantillæg 21

Høringsbrev til Kommuneplantillæg 21

Ideer til udlæg af to nye byzoneområder 

”Halsnæs Kommune indkalder ideer og forslag til to nye arealudlæg. Dels udlæg af et nyt byzoneområde til boligformål i Torup og dels udlæg af et nyt byzoneområde til erhvervsformål vest for Industriområde Nord.

Hvis du har nogle gode ideer eller forslag hertil, skal vi have dem i hænde senest mandag den 16. januar 2017.

Du kan sende dem pr. mail til mail@halsnaes.dk eller pr. brev til Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.”

Ideindsamling til udlæg af to nye byzoneområder, Torup og Industriområde Nord

 


 

 

Sidst opdateret 20. marts 2017

Selvbetjening

Kontakt

Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Hotline Sjaelland logoHverdage året rundt kl. 9-17.