Opstilling af kandidater

21. november 2017 skal der vælges 21 byrådsmedlemmer til Halsnæs Kommune og 41 medlemmer til regionsrådet i Region Hovedstaden. Læs her hvordan du opstiller som kandidat og indleverer kandidatlister.

Halsnæs Kommunes Byrådssal
Tirsdag den 21. november 2017 er der valg til byrådet i Halsnæs Kommune. Der skal vælges 21 byrådsmedlemmer, som tiltræder 1. januar 2018 og sidder i fire år. Valget afholdes mellem kl. 8-20. 

Valget til regionsrådet i Region Hovedstaden finder sted samtidig med kommunalvalget. Der skal vælges 41 regionsrådsmedlemmer, som ligeledes tiltræder 1. januar 2018 og sidder i fire år.

Hvem kan stemme?

Alle borgere i Danmark, der har stemmeret og er optaget på en valgliste, kan stemme til byrådet og regionsrådet. For at få stemmeret skal følgende betingelser være opfyldt: 

Du skal være fyldt 18 år
Du skal have fast bopæl i Danmark.

Herudover skal du enten være dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge, eller som anden udlænding have boet i Danmark, Grønland eller Færøerne uden afbrydelse i mindst tre år.

Når disse krav er opfyldt, kommer du automatisk på valglisten.

Hvem kan opstilles?

Enhver, der har valgret til byrådsvalget eller regionsrådet, kan opstilles som kandidat til valget, uanset om vedkommende er dansk eller udenlandsk statsborger. 

Indlevering af kandidatlister

Kandidater, der opstilles til valg til byrådet eller regionsrådet, skal opføres på kandidatlister. En kandidatliste skal indleveres til valgsekretariatet, og kan:

tidligst indleveres tirsdag den 19. september 2017
senest indleveres tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12.

Kandidatlister til byrådsvalget

Kandidatlister til byrådsvalget skal indleveres eller sendes til Halsnæs Kommune på en særlig formular, som er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Du kan få formularen ved enten at skrive til Valgsekretariatet, Att.: Anette Pil, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk, e-mail til anbp@halsnaes.dk eller ringe til Anette Pil på telefon 4778 4008.

Kandidatlisten må højest indeholde 25 kandidater, og skal være underskrevet af mindst 25 godkendte vælgere som stillere. Listen skal indleveres eller sendes til Valgsekretariatet, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk eller e-mail til mail@halsnaes.dk (Att.: Valgsekretariatet). 

Partier, som i forvejen er repræsenteret i byrådet, kan fra den 5. september og indtil senest den 19. september 2017 kl. 12 indlevere eller sende en kandidatliste til Halsnæs Kommune med anmodning om fritagelse for underskrift af stillere på ovenfor nævnte adresse.

Anmeldelse af valgforbund og listeforbund

Anmeldelse af valgforbund og listeforbund skal ligeledes indleveres eller sendes på en særlig formular, som er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Du kan få formularen ved henvendelse til valgsekretariatet, som beskrevet ovenfor.

Deadline for anmeldelse af listeforbund og valgforbund er senest den 9. oktober 2017 kl. 12 til valgsekretariatet, som beskrevet ovenfor.

Kandidatlister til regionsvalget

Kandidatlister til regionsvalget skal indleveres til Region Hovedstaden på en særlig formular, som er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Du kan bestille en formular ved at skrive til valgsekretariatet på cen-valg2017@regionh.dk

Du kan indlevere kandidatlister på flere måder:

Ved personlig henvendelse på Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød, receptionen, åbningstider mandag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-14.
Ved e-mail til cen-valg2017@regionh.dk
Ved brev til Regionsgården, Att. Sekretariatet, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød.

Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 50 og højst 75 stillere.

Man kan kun være stiller for én kandidatliste, og må som stiller ikke selv være kandidat på listen.

Brevstemmeafgivning

Du kan vælge at brevstemme, i stedet for at møde op på selve valgdagen, fra og med tirsdag den 10. oktober 2017 til og med fredag den 17. november 2017. 

Mere valginformation

Yderligere information om valget 2017 vil løbende blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Links til mere valginformation:

--> Find flere informationer om valget her på hjemmesiden 

--> Læs mere om regionsvalget på Region Hovedstadens hjemmeside

--> Læs mere om kommunale og regionale valg på borger.dk

--> Annonce med valginformation i pressen

 

 

Sidst opdateret 16. oktober 2017

Kontakt

Valgsekretariatet
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00 
E-mail mail@halsnaes.dk