Bevillingsnævnet

Her kan du bl.a. se, hvem der er medlem af Bevillingsnævnet, hvad nævnet behandler ansøgninger om samt finde ansøgningsblanketterne.

Bevillingsnævnet består af 7 medlemmer: 5 medlemmer er udpeget af Byrådet og borgmesteren er automatisk formand. Politidirektøren fra Nordsjællands Politi er født medlem samt et medlem fra en brancheorganisation.

Medlemmer: 

 • Steen Hasselriis, borgmester (V) - formand
 • Walter G. Christophersen (O) - næstformand  
 • Torben Hedelund (A) 
 • Steffen Jensen (A) 
 • Thomas Møller Nielsen (V)
 • Frank Kjølhede, stedfortræder for Politidirektøren fra Nordsjællands Politi
 • Brancheorganisationen HORESTA v/Pia Remillard fra Skovshoved Hotel, Charlottenlund. 

Møder
Nævnet afholder møder efter behov og altid før et Økonomiudvalgsmøde.

Bevillingsnævnets forretningsorden.

Restaurationsplan godkendt af Byrådet den 24. februar 2015.

Bevillingsnævnet anbefaler, at du læser Restaurationsplanen inden indsendelse af ansøgning for at opfylde de krav, Bevillingsnævnet stiller til behandling af ansøgningen.

For eksempel skal følgende være vedlagt ansøgningen:

 • Kortfattet forretningsplan, der beskriver konceptet og det forventede kundegrundlag samt en kort beskrivelse af de kompetencer, som ansøgerne har og som underbygger opfyldelsen af de anførte mål (se Restaurationsplanen). Der vil blive lagt vægt på, at der er faglige kompetencer, der matcher behovet.
 • Budget
 • Skitse over indretningen - herunder eventuel udeserverings område  


Ved fornyelse af bevillinger
 foretager Bevillingsnævnet en vurdering af, om virksomheden er veldrevet, herunder indgår i behandling af ansøgningen, at der ikke har været ordensmæssige problemer og anmærkninger fra myndigheder. Såfremt de forretningsmæssige kvalifikationer og/eller de økonomiske forhold ikke findes tilfredsstillende, kan bevillingsmyndigheden ved udløbet af den gamle bevillingsperiode beslutte, at alkoholbevillingen begrænses til kun at gælde for en kortere periode.

Bevillingsnævnet lægger vægt på, at der ikke gives bevillinger til personer, der er forbundet med kriminel aktivitet.

Ved ansøgning om lejlighedsbevilling henvises til Restaurationsplanens beskrivelse.

Lukketid i Halsnæs Kommune er kl. 24.00, med mindre der er søgt og bevilget nattilladelse. Tilladelse søges hos Bevillingsnævnet.

Formålet med Restaurationsplanen er at:

 • der sikres et varieret udbud af restaurationsvirksomheder i Halsnæs Kommune
 • sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende bymiljø
 • mindske generne fra restaurationsvirksomhederne for de omkringliggende beboelser og virksomheder
 • skabe gode planmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for kommunens borgere og gæster.

Nævnet behandler ansøgninger om: 

 • alkoholbevilling 
 • fornyelse af alkoholbevilling 
 • godkendelse af bestyrer 
 • udvidet åbningstid
 • tilladelse til udeservering
 • bortfald af alkoholbevillinger 
 • udskiftning i bestyrelsen. 
Ansøgninger skal sendes til
Nordsjællands Politi 
Tilladelser og bevillinger 
Station Midt 
Østergade 1 
3400 Hillerød

De forskellige ansøgningsblanketter finder du på politiets hjemmeside.

Politiet behandler ansøgningerne og sender dem videre til Bevillingsnævnet med politidirektørens indstilling. 

Bevillingsnævnet anbefaler 
At du orienterer dig om ansøgningsskemaer og lovgrundlaget, inden du investerer i restaurationsbranchen.

Horesta
Horesta er en sammenslutning af hotel- og restaurationsvirksomheder. På Horestas hjemmeside kan du finde nyttige oplysninger – både i opstartsfase og vedrørende driftsfasen.

3F
3F tegner overenskomster (aftaler) - som fastsætter arbejdsbetingelserne - mellem arbejdsgiver og ansatte på hotel- og restaurationsområdet.
3F's medlemmer arbejder inden for hotel- og restaurationsbranchen fx kokke, tjenere, caterer, smørrebrødsjomfruer, receptionister, opvaskere, stuepiger og dørmænd. Læs mere på 3F's hjemmesiden

Sidst opdateret 27. april 2017

Kontakt

Jonna Lybech Bay
Sekretær for Bevillingsnævnet
telefon 47 78 40 25
joba@halsnaes.dk