Grønt Råd

Er du interesseret i natur og miljø i Halsnæs Kommune, så kan du her læse dagsorden og referater fra møderne i Grønt Råd

Grønt Råd er et forum for dialog og øget samarbejde vedrørende natur- og miljøspørgsmål mellem interessegrupper, politikere og kommunale embedsmænd i Halsnæs Kommune.

Grønt Råd beskæftiger sig med rådgivning i generelle og principielle spørgsmål inden for natur og miljø. Det kan for eksempel være udtalelser til strategier og forvaltningspraksis.

De typiske arbejdsområder vil være emner, der knytter sig til de kompetencer, som kommunen har på naturområder:
 
    • Naturgenopretning 
    • Naturpleje 
    • Naturfredninger 
    • Vandløb 
    • Naturforvaltning 
    • Planloven - vedrørende det åbne land

Grønt Råds formand er Jørgen Jacobsen, og næstformand er Jørgen Lassen.

Herunder link til dagsorden eller referater

2017 

Referat 14.9.2017
Referat 2.3.2017

Referater 2016
Referater 2015
Referater 2014

Sidst opdateret 12. oktober 2017

Selvbetjening

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk